Incepe programul de depunere a cererilor de ajutor pentru incalzire

Primăria Cluj-Napoca a anunţat începerea programului de distribuire a cererilor de ajutor pentru încălzirea locuinţelor. Cererile vor fi distribuite de luni, 14 octombrie, iar documentele efective pot fi depuse de marţi, 15 octombrie.

Solicitanţii de ajutor de încalzire pentru energie termică sunt rugaţi să depună cererile la administratorul imobilului care le va centraliza şi le va depune însoţite de un borderou centralizator.

 

Stabilirea dreptului de acordare se face o singură dată, pe întreaga perioadă a sezonului rece, din luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective, iar pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii curente, din luna următoare.

 

 

Orice modificare referitoare la numărul de membri sau venitul realizat se comunică printr-o nouă cerere-declaraţie pe proprie răspundere pentru modificarea cererii de acordare, care va avea ataşate actele care justifică solicitarea de modificare.

 

Informaţiile privind criteriile de eligibilitate, actele necesare, plafoanele maxime de venit şi cuantumul ajutorului, termene şi proceduri împreună cu lista bunurilor a căror deţinere conduce la neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei se găsesc pe paginile de internet:

Ajutorul de încalzire se acordă persoanelor cu domiciliul sau reşedinţa valabilă în Cluj-Napoca în perioada sezonului rece (noiembrie 2019 – martie 2020), pe baza cererii şi declaraţiei pe propria răspundere, însoţită de actele necesare.

Pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie termică, energie electrică sau combustibili solizi, persoanele singure, familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună, dacă veniturile cumulate ale persoanei, familiei sau persoanelor care se gospodăresc împreună la aceaşi adresă, se situează sub:

1082 lei pentru persoanele singure, beneficiare de încalzire cu agent termic;

786 lei/pers. Pentru familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună, beneficiare de încalzire cu agent termic;

750 lei/pers. pentru persoanele singure, familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună şi folosesc pentru încalzirea locuinţei gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi.

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii.

Related posts

Leave a Comment