Ghid antidiscriminare la Universitatea Babeş-Bolyai

Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) va avea un Ghid pentru combaterea discriminării, menit să stabilească un set de criterii uniforme de evaluare care au ca scop promovarea unui mediu educaţional şi profesional fără discriminare şi hărţuire. De asemenea, ghidul este menit să reafirme angajamentul UBB faţă de principiile egalităţii de şanse, să promoveze un mediu universitar sigur şi nediscriminatoriu.

Ghidul elaborat de reprezentanţii UBB se va aplica tuturor aspectelor educaţionale sau de altă natură organizate în cadrul instituţiei şi defineşte atât discriminarea, cât şi actul de hărţuire în contextul universităţii, oferă exemple de conduită fizică, verbală sau non-verbală care pot genera situaţii discriminatorii sau de hărţuire şi conturează o serie de politici interne pentru combaterea acestor comportamente/situaţii.

 

„Universitatea Babeş-Bolyai asigură şi promovează respectarea deplină a egalităţii de şanse educaţionale şi de admitere/angajare pentru minorităţi şi persoanele cu dizabilităţi prin programul său de acţiuni pozitive menite să asigure şanse de acces egale în toate etapele proceselor educaţionale şi de ocupare a forţei de muncă. Acţiunea pozitivă se referă la programele care promovează oportunităţi egale şi angajamentul de a aplica un efort de bună credinţă pentru eliminarea efectelor prezente ale unor discriminări trecute sau pentru prevenirea discriminării”, subliniază iniţiatorii documentului.

 

Documentul vizează în principal programele şi activităţile educaţionale, dar acoperă şi aspecte legate de ocuparea forţei de muncă, admitere, recrutare, programe academice sau alte servicii social-administrative asigurate studenţilor.

Related posts

Leave a Comment