Epidemiile la Cluj

„Bolile epidemice, cari în toamnă au făcut adevărate ravagii în sânul populației orașului nostru, au început a se diminua.

Este știut că prin lunile octombrie, noiembrie și decembrie, anul trecut, scarlatina a făcut foarte multe victime în Cluj. Această boală amenința cu temeritate orașul nostru. Totuși, grație vigilenței corpului medical clujean și măsurilor luate la timp de către dl.dr. Fodor, medicul șef al Clujului, scarlatina a putut fi stăvilită.

Astăzi, la spitalul epidemic din Capitala Ardealului, nu sunt decât 19 oameni atinși de boli infecțioase. Printre aceștia sunt cazuri de scarlatină, variolă, erizipel etc. Se speră însă că se va trece ușor peste ele și sănătatea populației orașului nostru se va restabili complet. De altfel, câteva cazuri izolate nu constituiesc un indiciu de o rea stare sanitară.

Orașul, cu subvenția Ministerului Ocrotirilor Sociale, intenționează să edifice în Cluj un spital, în care să se facă profilaxia bolilor infecțioase. În acest sens, s-a și făcut o schiță. Iar pentru planul definitiv probabil că se va publica concurs.

Lucrările de edificare ale noului spital vor începe imediat ce se va fixa terenul, pe care să se ridice acest așezământ de ocrotire socială”. [„Națiunea Română”, Anul I, nr.12, Cluj, 2 februarie 1927].

Related posts

Leave a Comment