Emil Boc, cel mai costisitor român plătit din banii publici: 24 de milioane de euro


În timp ce propovăduieşte cum­pă­ta­rea şi strânsul curelei pentru tot po­porul, premierul Boc este el însuşi cel mai costisitor român plătit din bani publici.Jurnalul Naţional a făcut un calcul al cheltuielilor suportate de bugetul public pentru întreţinerea şi activitatea zilnică a premierului Boc şi a staff-ului său, format în cea mai mare parte din colaboratorii de­ta­şaţi de la Cluj, cheltuieli redate în bu­getul Secretariatului General al Gu­vernului, conform anexei prezente pe pagina de internet a Ministerului Fi­nan­ţelor.
Suma, care nu cuprinde şi cheltuielile cu salariile şi indemni­za­ţi­ile, este astronomică: aproape 100
de milioane de lei sau 24 de mili­oa­ne de euro.
Este vorba despre costurile cu în­tre­ţinerea, încălzirea, iluminatul, apa şi canalizarea de la Palatul Victoria, re­chizite, transport, internet, telefoa­ne, deplasări etc. De exemplu, numai abo­namentele la tv, radio, telefon şi in­ternet pentru aparatul premierului se ridică la 1,7 milioane de euro, iar protocolul la nu mai puţin de 1,3 mi­li­oane de euro!
Emil Boc are un fond personal de la buget în sumă de 120.000 de euro, iar pentru maşini şi transport în 2011 se vor cheltui 1,8 mil­ioane de euro. Încălzirea, iluminatul şi consumul de apă la Palatul Victoria vor depăşi 1 milion de euro. Deplasările interne ale premierului şi ale staff-ului său vor costa 600.000 de euro, iar cele în stră­i­nă­ta­te, 900.000 de euro.
Reprezentanţii Guvernului susţin că Emil Boc nu a cheltuit aceşti bani. “Bugetul ordonatorului e de 883 de milioane de lei, iar suma e mai mică decât bugetul din 2010. Sunt 19 instituţii care sunt finantaţe din buget, nu sunt banii lui Boc. În bugetul sunt 120.000 de euro ca în 2010, în 2010 Boc nu a cheltuit niciun ban. Tăriceanu şi Nastase au avut fonduri de acest tip, în 2008 a fost 1 miliard de lei, care s-a cheltuit integral. Este un fond la dispoziţia primului ministru şi el decide ce face cu ei, mă pot interesa să văd cum i-a cheltuit Tăriceanu”, a declarat la Realitatea Tv, Ioana Muntean, purtătorul de cuvânt al Guvernului.
Se ştie că de la Cluj Emil Boc şi-a adus o suită întreagă de consilieri, se­cretare şi şoferi, care au primit locu­in­ţe de la RAAPPS. În bugetul SGG figu­rea­ză alocaţii pentru lo­cuinţe în valoare de nu mai puţin de 400.000 de euro. Rechizitele pen­tru bu­na funcţionare a aparatului de lu­cru al premierului vor fi în valoare de 600.000 de euro. Diurnele de de­pla­sare se apropie de 400.000 de euro, iar mobilierul, de 900.000 de euro. La acestea se adaugă “materiale şi pres­tări servicii cu caracter func­ţional” şi “alte chel­tuieli cu bunuri şi servicii pentru întreţinere şi func­ţi­onare” în valoare de 13 milioane de euro.

Related posts

Leave a Comment