Două noi proiecte nerambursabile câștigate de Consiliul Județean

Consiliul Judeţean Cluj a semnat contractele de finanţare pentru două noi proiecte cu finanţare nerambursabilă aprobate recent. Aplicaţiile denumite “O lume nouă, veselă, pentru fiecare copil cu nevoi speciale” şi “Inovare prin acţiuni de integrare a tinerilor cu nevoi speciale” au fost depuse de către Consiliul Judeţean Cluj în cadrul apelului de propuneri de proiecte “Copii şi tineret în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale” finanţat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (Granturile SEE) 2009-2014.Valoarea totală a celor două proiecte este de maxim 2.556.995,00 lei, sumă asigurată în totalitate de finanţator. Proiectele se vor desfăşura pe o perioadă de 15 luni.

“Mă bucură faptul că am reuşit să câştigăm încă două noi proiecte dedicate persoanelor cu nevoi speciale, proiecte care vor fi implementate în instituţii de învăţământ special aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean. În acest fel vom reuşi, fără a implica fonduri suplimentare din bugetul Consiliului, să oferim persoanelor cu nevoi speciale un plus în ceea ce priveşte condiţiile decente de viaţă precum şi posibilităţi crescute de recuperare şi integrare în societate” a declarat Istvan Vakar, preşedintele interimar al Consiliului Județean.

Proiectul “O lume nouă, veselă pentru fiecare copil cu nevoi speciale” va fi implementat în opt şcoli speciale care funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Cluj (Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere Cluj-Napoca, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, Grădiniţa Specială Cluj-Napoca, Şcoala Gimnazială Transilvania Baciu, Şcoala Gimnazială Specială Huedin, Şcoala Gimnazială Specială Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă, Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz Cluj-Napoca, Şcoala Gimnazială Specială Dej). Vor fi amenajate camere de stimulare multi-senzorială pentru aplicarea terapiilor SNOEZELEN. De pe urma realizării proiectului vor beneficia nu mai puţin de 944 de copii cu nevoi educative speciale.

La rândul lui, proiectul „Inovare prin acţiuni de integrare a tinerilor cu nevoi speciale” va fi realizat în trei unităţi de învăţământ special sau de asistenţă socială din subordinea Consiliului Judeţean Cluj (Liceul Tehnologic Special SAMUS, Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Jucu, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Gherla), urmând ca în cadrul activităţilor aprobate să fie amenajate, de asemenea, camere de stimulare multisenzorială pentru aplicarea terapiilor SNOEZELEN. Totodată, în vederea integrării copiilor cu nevoi speciale selectaţi, prin proiect se vor organiza şi activităţi extracuriculare şi de petrecere a timpului liber şi acţiuni complementare de educaţie pentru sănătate. Numărul total de tineri care vor beneficia de pe urma implementării acestui proiect este de 265.

Terapia SNOEZELEN, denumită şi terapie multisenzorială, este folosită în special pentru tratarea copiilor cu dizabilităţi mintale, fiind o terapie care se realizează în afara comunicării verbale şi care induce beneficiarului anumite senzaţii cu scopul de a-i reactiva memoria şi de a crea sentimente de siguranţă şi relaxare.

Related posts

Leave a Comment