Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România organizează cursuri de calificare şi de antreprenoriat pentru femei

79 de femei urmează cusuri de calificare de nivel II (cu o durată de 6 luni), de operatori introducere şi validare şi prelucare date, dar şi cursuri de coafeză, frizer, manichiură şi pedichiură, într-un proiect european. În acelaşi proiect, au absolvit cursuri de iniţiere în competenţe antreprenoriale 51 de femei, din care 45 au promovat examenul. Mai sunt disponibile 80 de locuri la cursurile de antreprenoriat, iar înscrierile se pot face până în 15 iunie. Cursurile vor avea loc în perioada mai-iulie şi sunt gratuite. La final, absolventele vor primi certificate emise de Autoritatea Naţioanlă pentru Calificări, recunonoscut la nivel european.Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România – în calitate de benefiar al proiectului „FORȚA – Femei Ocupate, Resursă pentru o Țară Activă” POSDRU/144/6.3/S/128914, a organizat marți, 12 mai 2015, la ora 13.00, la Hotelul Sunny Hill strada Făgetului, nr. 31A din Cluj-Napoca un eveniment de informare asupra rezultatelor obținute până în prezent în cadrul proiectului, și diseminare a informațiilor privind identificarea bunelor practici în promovarea egalității de șanse și de gen, precum și a modalităților de conciliere a vieții personale cu cea profesională, de înlăturare a stereotipurilor și prejudecăților de gen.

Obiectivul general al proiectului „FORȚA – Femei Ocupate, Resursă pentru o Țară Activă” îl constituie promovarea principiului egalității de șanse și de gen, pe fondul identificării, analizei și implementării bunelor practici europene în domeniu, în vederea creșterii ocupării în rândul femeilor și al persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile prin promovarea și sprijinirea dezvoltării profesionale și antreprenoriale a acestora.

În cadrul prezentării proiectului au fost discutate rezultatele obținute în urma analizei contextului local și a schimbului de bune practici în materie de egalitate de șanse, dezvoltate la nivel național și transnațional (având în vedere faptul că partener în acest proiect este Universita dei Sapori – o societate de consultanță cu responsabilitate limitată, de capital mixt public și privat, cu sediul în Italia, ai cărei asociați publici sunt Regiunea Umbria, Provincia Perugia, Provincia Terni, Municipiul Perugia, Camera de Comerț din Perugia și asociatul privat Confcommercio Provincia Perugia.

De asemenea, au fost prezentate cursurile organizate în cadrul proiectului, în toate cele cinci regiuni de implementare. Fie că sunt deja finalizate, fie în curs de desfășurare, cursurile sunt atât de calificare, cât și cursuri de inițiere pentru competențe antreprenoriale. Toate cursurile sunt acreditate ANC, iar la finalizare, cursantele vor primi și o subvenție.

La nivelul Regiunii de dezvoltare Nord-Vest, au fost demarate următoarele cursuri:
 În luna martie a debutat cursul de calificare, nivelul II, pentru operator introducere, validare și prelucrare date, în Cluj-Napoca (2 grupe);
 Tot din luna martie a debutat cursul de calificare, nivel II, pentru operator introducere, validare și prelucrare date, în localitatea Mociu, județul Cluj (1 grupă);
 Din luna aprilie a debutat cursul de calificare, nivel II, pentru frizer – coafor – manichuirst – pedichiurist (1 grupă) în localitatea Baciu, județul Cluj
 Din data de 17 martie au debutat cursurile de inițiere pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale, pentru 8 grupe din Regiunea de dezvoltare Nord-Vest. Dintre acestea, trei grupe au finalizat deja cursurile, având astfel, din totalul de 51 de absolvente – 45 de persoane care au promovat examenul (6 persoane au fost absente la examen) și care urmează să primească certificatele de absolvire, precum și subvențiile acordate prin proiect. În prezent se află în desfășurare cursurile pentru cea de-a patra grupă de CA (20 de persoane). Derularea cursurilor de dezvoltare a competențelor antreprenoriale este urmată de oferirea în mod gratuit a unor servicii de consultanță și asistență în dezvoltarea unei afaceri, servicii oferite în colaborare cu partenerul transnațional din proiect, Universita dei Sapori (Italia).

Au fost prezentate în cadrul evenimentului, activitățile ce se vor desfășura în perioada următoare de implementare, atât în cadrul Comitetului pentru Antreprenoriatul Feminin – prin semnarea protocoalelor de colaborare, cât și în ceea ce privește activitatea biroului regional.

Detalii privind obiectivele proiectului, activitățile și alte informații legate de proiect pot fi consultate accesând web-site-ul: www.proiect-forta.eu.

Related posts

Leave a Comment