Cel mai recent raport Eurydice analizează aspecte ale modernizării învăţământului superior în România

Potrivit celui mai recent raport Eurydice, România face parte dintre statele membre UE care nu dispun de informații privind diversificarea structurii corpului studențesc, au o structură de finanțare a învățământului superior bazată pe anumiți factori, între care rata de finalizare/abandonare a studiilor este doar unul opțional, iau în considerare previziunile privind piața muncii în planificarea și gestionarea educației universitare (în principal, pentru a decide numărul de locuri finanțate de stat în programele de învățământ) și în care nu există servicii de consiliere profesională a absolvenților.
Acestea sunt doar câteva din datele referitoare la România din cel mai recent raport Eurydice, intitulat “Modernizarea învățământului superior în Europa: acces, păstrarea în structura de învățământ și capacitatea de inserție profesională”. Acest raport analizează măsurile pe care guvernele și instituțiile de învățământ superior le adoptă pentru a extinde accesul la învățământul superior, a majora numărul de studenți care își termină studiile şi păstrarea lor în structura de învățământ, precum și a oferi studenților orientări privind intrarea pe piața forței de muncă.

„Învățământul superior trebuie să facă mai mult pentru a remedia punctele slabe: de exemplu, dorim să încurajăm o mai mare diversitate a populației de studenți. Universitățile trebuie să atragă mai mulți studenți defavorizați, în special pe cei din familii cu venituri mici, persoanele cu handicap, cu statut de migrant sau provenind din etnii diferite. Pe lângă promovarea unei mai mari diversități, datele relevante ne pot ajuta să evaluăm mai bine impactul priorităților noastre de politică și să le modificăm, atunci când este necesar. Trebuie să ne îndreptăm spre o utilizare mai proactivă a datelor și a feedback-ului primit pentru a alimenta procesul de luare a deciziilor”, a declarat dna Androulla Vassiliou, comisar pentru educație, cultură, multilingvism și tineret.

Peste 30 de țări au participat la anchetă – toate statele membre ale UE, cu excepția Luxemburgului și a Olandei, la care s-au adăugat Islanda, Liechtenstein, Muntenegru, Norvegia și Turcia.

Misiunea rețelei Eurydice este de a înțelege și a explica modul în care sunt organizate și funcționează diferitele sisteme educaționale din Europa. Rețeaua furnizează descrieri ale sistemelor naționale de educație, studii comparative dedicate unor teme specifice, indicatori și statistici. Prin activitatea sa, Eurydice urmărește să promoveze înțelegerea, cooperarea, încrederea și mobilitatea la nivel european și internațional. Rețeaua este alcătuită din unități naționale, situate în diferitele țări europene, și este coordonată de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a UE.

Related posts

Leave a Comment