Bursele elevilor vor fi acordate din bugete locale

Ministerul Educaţiei precizează că bursele acordate elevilor din învăţământul preuniversitar (merit, studiu şi ajutor social) provin din bugetele locale şi că a cerut consiliilor locale să identifice căile prin care să aplice dispoziţiile legale în acest sens.”Conform Legii Învăţământului nr. 84/1995, «elevii şi studenţii de la cursurile de zi din învăţământul de stat pot beneficia de burse de performanţă, de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social». Spre deosebire de bursele alocate studenţilor, pentru care bugetul este asigurat de Ministerul Educaţiei, bursele acordate elevilor din învăţământul preuniversitar (merit, studiu şi ajutor social) provin din bugetele locale, având ca surse de finanţare cotele defalcate din impozitul pe venit, sume de echilibrare primite de la bugetul de stat şi veniturile proprii ale Consiliilor locale”, precizează purtătorul de cuvânt al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Melania Vergu, într-un comunicat remis joi.

În privinţa acestor burse, MECTS are ca sarcină legală instituirea criteriilor de acordare.

Pentru a intra în posesia burselor, elevii depun dosarele la şcolile în care studiază, urmând ca după centralizarea şi verificarea legalităţii documentelor şi a solicitărilor, şcolile să trimită datele finale inspectoratelor şcolare judeţene, iar acestea la rândul său, consiliilor locale. Acestea din urmă decid cuantumul burselor în funcţie de bugetul disponibil, potrivit surselor citate.

Prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului se asigură fondurile pentru bursele elevilor din Republica Moldova şi pentru bursa specială “Meritul olimpic”.

Fondurile alocate în bugetul aferent anului 2010 pentru acoperirea cheltuielilor cu aceste tipuri de burse sunt de 7.014.000 lei (2.170 beneficiari). De asemenea, tot prin bugetul MECTS se derulează programele naţionale Bani de liceu (124.935 beneficiari – 179.906.000 lei), Euro 200 (22.500 beneficiari – 21.000.000 lei), asigurarea rechizitelor şcolare pentru elevii din medii şi familii defavorizate (767.894 beneficiari – 18.182.000 lei), transportul elevilor care fac naveta pe distanţe de până la 50 kilometri (194.000 beneficiari – 80.000.000 lei) şi bursele studenţilor (297.968 beneficiari – 198.196.000 lei), mai arată ministerul.

Primarul municipiului Constanţa, Radu Mazăre, a afirmat, miercuri, că peste 25.000 de elevi din judeţ nu vor mai beneficia în acest an de burse sociale, de studiu şi de merit, după ce Guvernul a modificat articolul din legea bugetului de stat privind acordarea acestor burse.

Related posts

Leave a Comment