ART TERAPIA ÎN TULBURĂRILE EMOŢIONALE ALE COPILULUI ŞI ADOLESCENTULUI

ASOCIAŢIA TEROCART ACADEMY vă invită la expoziţia interactivă a beneficiarilor Proiectului ART- TERAPIA ÎN TULBURĂRILE EMOŢIONALE ALE COPILULUI ŞI ADOLESCENTULUI, vineri, 8 iunie 2018, ora 12, la Liceul de Arte Vizuale ”Romulus Ladea” str. Dorobanţilor nr 56, Cluj-Napoca.

UN PROIECT MEDICAL TRANSFORMAT ÎN PROIECT ARTISTIC

 

EXPOZIŢIA DE ARTE VIZUALE: CERAMICĂ, DESEN, PICTURĂ, ANIMAŢIE şi FILME VIDEO

pe perioada: 08 iunie- 31 august 2018

 

”Festina lente – Grăbeşte- te încet! ”

Armonizăm ritmul cu cei de lângă noi

      

     În Proiectul ART TERAPIA ÎN TULBURĂRILE EMOŢIONALE ALE COPILULUI ŞI ADOLESCENTULUI, sprijinit de Fundaţia Pentru Comunitate şi MOL România prin Programul MOL pentru sănătatea copiilor, cu perioadă de desfăşurare: decembrie 2017- august 2018

Au fost selectaţi un număr de 52 de copii şi adolescenţi din învăţământul de masă,  componenţa pe vârste: 2- 19 ani, ce întrunesc criteriile pentru tulburarea de personalitate de tip antisocial, de ambele sexe, din familii tipice sau atipice, instituţionalizaţi, cu diverse vulnerabilităţi sociale, cu dizabilităţi psihomotorii, proveniţi din familii în care se întâlnesc mecanismele tulburării adictive în comportamentul unuia sau mai multor membrii.

     Deprinderile, metodele şi materiile tradiţionale din domeniul ceramicii fine, ale porţelanului, sunt folosite pentru Integrarea socioprofesională pe nivele de dificultate a activităţilor beneficiarilor  a fost înlesnită prin deprinderile, metodele şi materiile tradiţionale din domeniul ceramicii fine, ale porţelanului.

     S-au vizualizat artistic experienţele traumatizante fără ca beneficiarii să fie afectaţi de retrăirea traumelor. Ei au putut crea singuri imaginile cu care doresc să interacţioneze şi/sau să-şi amenajeze mediul, au decis  liber asupra modului în care reacţionează şi îşi reglează emoţiile.

    Unicitatea Proiectului nostru, a constat în folosirea în art-terapie a unei instalaţii multimedia ce realizează o intervenţie holistică 3D prin care se pot vizualiza relaţiile părinte – copil, copil – mediu, inclusiv cel ambiental, felul în care copiii sunt afectaţi de percepţia părinţilor asupra realităţii înconjurătoare, al anturajului, al mediului (familiar, social, ambiental), precum şi percepţia unor realităţi considerate ameninţătoare.

     Persoanele participante la Program realizează o schimbare, se reduce anxietatea, teama de a greşi. Astfel se contribuie la creşterea calităţii vieţii, la îmbunătăţirea mediului material şi social cu accent pe reducerea violenţei, a infracţionalităţii şi a abandonului şcolar. 

     Se dezvoltă modificări ale atitudinii faţă de muncă, se descoperă noi activităţi de recreere şi de folosire utilă a timpului liber. 

A crescut apetenţa lor cultural-artistică prin valorificarea potenţialului creativ în artele plastice şi vizuale într-un cadru educaţional inovativ (prin conceptul şi metodologia de lucru).

           Proiectul este sustenabil prin dezvoltarea abilităţilor de adaptare deoarece participarea beneficiarului este voluntară.

Prin abilităţile de adaptare în cadrul şedinţelor de art-terapie beneficiarul dobândeşte autoritate asupra mediului înconjrător, fapt ce contribuie la sentimentul de competenţă. La solicitarea părinţilor, unor beneficiari, li s-au asigurat şi terapia individuale şi au vut loc discuţii de educaţie parentală, i ar aparţinătorii au  solicitat continuarea şi în viitor a art-terapiei, terapiei ocupaţionale şi ludice . Dorim urmărirea evolutivă a grupului ţintă şi pe viitor , inclusiv cu continuarea terapiei pentru beneficiarii actuali.

     Continuarea  terapiilor şi discuţiilor individuale cu specialiştii de sănătate mintală vor fi asigurate şi  în continuare la : Centru de Sănătate Mintală – Spitalul de Urgenţă pentru Copii Cluj- Napoca de către Doamna Dr. Laura Cîmpean. Vom menţine o comunicare publică permanentă dintre echipa de proiect şi părinţi, tutori , educatori incluzând aici şi publicul larg interesat de art-terapie, terapie ocupaţională şi ludică prin:   https://www.facebook.com/pg/Terocart-Academy.

     Asociaţia Terocart Academy are în proiect, publicarea unei broşuri cu activităţile din cadrul proiectului, ce va fi finalizat în luna august, care va fi publicat cu scopul promovării  educaţiei/art-terapiei creative , terapiei ocupaţionale şi terapiei ludice, la scară largă.

 

           

 

 

 

 

ECHIPA extinsă de proiect care a asigurat organizarea şi desfăşurarea programului :

 

Asociaţia Terocart Academy

Dr. EMILIA CHIRILĂ  artist vizual, art-terapeut, doctor în arte plastice şi decorative (educaţie/ art-terapie), membru UAP şi al Academiei Internaţionale de Ceramică “NGO”, în relaţie cu UNESCO, Geneva, Elveţia-  Autor şi coordinator proiect, autorul formelor de porţelan pentru art-terapie, terapie ocupaţională şi ludică,  curatorul expoziţiei ”Festina lente – Grăbeşte- te încet!”

Dr. DANIELA LAURA CÂMPEANmedic primar în psihiatrie şi neurologie pediatrică doctor în medicină, şef secţie Centru de Sănătate Mintală – Spitalul de Urgenţă pentru Copii Cluj- Napoca

Dr.DRĂGAN- CHIRILĂ DIANA artist multimedia, doctor în arte vizuale, lector universitar la Universitatea de Artă şi Design şi Universitatea Babeş Bolyai autorul instalaţiei „Iluzia prezentuluiasigură participarea interactivă, holistică 3D prin tehnici de animaţie şi film video interactiv; 

RAMONA SĂPLĂCAN  (părinte), jurist, pedagog social -asigură implementarea dpdv juridic a activităţilor proiectului

 

Liceul de Arte Vizuale ” Romulus Ladea”

Director  profesor ZMICALĂ GAVRILĂ artist, ceramist

Profesor DRACEA DIANA artist, ceramist

Pofesor itinerant clasa CES CORINA HANC

Voluntar student an III psihologie UBB DIANA PĂTRASCU

 

 

Grădiniţa cu Program Prelungit ”Licurici”

Psiholog  MADARAS  KATALIN, colaborator voluntar la Asociaţia Terocart Academy

Related posts

Leave a Comment