Anunț de finalizare a implementării proiectului „One Way Distribution – 411”

Societatea ONE WAY DISTRIBUTION SRL, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul “One Way Distribution – 411”, cod SMIS 160344, în cadrul Axei prioritare 4: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive a Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de  1.706.012,72 lei din care finanţarea nerambursabilă este reprezentată de suma de 854.209,52 lei. 

Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Perioada de implementare a proiectului este 10.02.2023 – 28.12.2023.

Rezultatele prevăzute, care reies din obiectivele specifice sunt:

 1. Societatea va dispune de dotari noi, adaptate specificulul activitatii, venind astfel în întampinarea nevoilor clientilor si a pietei specifice, prin dotarea societatii cu:
 • Sistem de panouri fotovoltaice – 1 buc
 • Transpalet electric – 1 buc
 • Transpalet electric – 1 buc
 • Electrostivuitor cu furci – 1 buc
 • Electrostivuitor – 1 buc
 • Laptop – 3 buc
 • Laptop – 1 buc
 • Laptop – 1 buc
 • Server – 1 buc
 • Sistem de supraveghere video – 1 buc
 • Sistem alarma impotriva efractiei – 1 buc
 • Licenta Microsoft Office – 5 buc
 • Licenta Windows – 5 buc
 • Masina de infoliat – 1 buc
 • Masina de ambalat automata colete mari – 1 buc
 1. In plus, se doreste ca specificatiile tehnice a echipamentelor achizitionate prin proiect sa fie in conformitate cu obiectivele de mediu asa cum este specificat in Anexa I la REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2139 AL COMISIEI din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului, si mai mult decat atat, se asteapta ca procesul desfasurarii activitatilor sa fie unul inovativ, in concordanta, si acesta, cu obiectivele de mediu descrise in Regulamentul de mai sus.
 1. Cresterea cifrei de afaceri se va datora implementarii prezentului proiect, prin incheierea unor contracte profitabile pentru societate. Pe parcurs, acestea vor creste si portofoliul de clienti. cresterea cifrei de afaceri se estimeaza a fi cu minimum 15% pana in anul 2026.
 1. Prin publicizarea si informarea realizate in cadrul proiectului, se va ajunge la clientii vizati, prin promovarea produselor sau a serviciilor oferite, dar se va realiza si comunicarea rezultatelor obtinute cu sprijinul fondurilor Uniunii Europene prin aducerea in atentia publicului larg si a cetatenilor a modului in care sunt investite resursele financiare ale Uniunii

Achizitionarea echipamentelor descrise mai sus contribuie la atenuarea schimbărilor climatice, de aceea, activitatea propusă nu conduce în mod semnificativ la creșterea efectului negativ al climatului.

Obiectivele specifice ale proiectului vor contribui la atingerea obiectivului specific al priorității de investiții 4.1.1 Investiții în activități productive din cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, respectiv sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID-19 si al consecințelor sale sociale si pregatirea unei redresari verzi, digitale si reziliente a economiei.

Proiect cofinanțat din Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Vezi comunicatul în PDF aici: One Way Distribution_Comunicat_de_Presa – finalizare

Related posts

Leave a Comment