Anunț de finalizare a implementării proiectului „Achiziția de echipamente în cadrul societății EUROBUSINESS TIPAR SRL cu scopul consolidării poziției”

Societatea EUROBUSINESS TIPAR S.R.L, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul “Achiziția de echipamente în cadrul societății EUROBUSINESS TIPAR SRL cu scopul consolidării poziției”, cod SMIS 161214, în cadrul Axei prioritare 4: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Acțiunea 4.1.1 BIS Investiții în activități productive a Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 6.587.161,79 lei din care finanţarea nerambursabilă este reprezentată de suma de 2.405.467,69 lei.

Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Perioada de implementare a proiectului este 31.03.2023 – 23.05.2024.

Rezultatele prevăzute, care reies din obiectivele specifice sunt:

  1. Societatea va dispune de dotări noi, adaptate specificului activității, venind astfel în întâmpinarea nevoilor clienților si a pieței specifice, prin dotarea societății cu:
  2. Imprimanta cutii carton
  3. Imprimanta cutii carton
  4. Ștanța automata plana cu alimentare
  5. Software Artios CAD
  6. Mașina de ștanțat și aplicat folio cu emboss si sistem de bandare auto pe packaging machine
  1. In plus, se doreste ca specificatiile tehnice a echipamentelor achizitionate prin proiect sa fie in conformitate cu obiectivele de mediu asa cum este specificat in Anexa I la REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2139 AL COMISIEI din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului, si mai mult decat atat, se așteapta ca procesul desfășurarii activităților sa fie unul inovativ, in concordanța, si acesta, cu obiectivele de mediu descrise in Regulamentul de mai sus.
  1. Cresterea cifrei de afaceri se va datora implementării prezentului proiect, prin încheierea unor contracte profitabile pentru societate. Pe parcurs, acestea vor creste si portofoliul de clienți. Creșterea cifrei de afaceri se estimează a fi cu minimum 15% pana in anul 2026.
  1. Prin publicizarea si informarea realizate in cadrul proiectului, se va ajunge la clienții vizați, prin promovarea produselor sau a serviciilor oferite, dar se va realiza si comunicarea rezultatelor obținute cu sprijinul fondurilor Uniunii Europene prin aducerea in atentia publicului larg si a cetatenilor a modului in care sunt investite resursele financiare ale Uniunii

Obiectivele specifice ale proiectului vor contribui la atingerea obiectivului specific al priorității de investiții 4.1.1 BIS Investiții în activități productive din cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, respectiv sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID-19 si al consecințelor sale sociale si pregatirea unei redresari verzi, digitale si reziliente a economiei.

Proiect cofinanțat din Acțiunea 4.1.1 BIS Investiții în activități productive prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

VEZI ANUNȚUL ÎN PDF AICI:Eurobusiness Tipar_Comunicat_de_Presa – finalizare

Related posts

Leave a Comment