Administrațiile locale primesc 21,7 milioane de lei din bugetul județului

Consiliul Județean Cluj a aprobat repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 27.134.000 de lei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit pe anul 2021.

Fondurile alocate de forul administrativ județean sunt destinate susținerii proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă derulate de unitățile administrativ-teritoriale din județ, programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și cheltuielilor de funcționare pe care acestea, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii și din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

Related posts

Leave a Comment