A început înscrierea pentru admiterea la liceu – Până când se pot înscrie viitorii liceeni?

În perioada 4-11 iulie 2022, elevii și părinții pot completa fișele pentru admiterea la liceu, potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației.

Începând de luni, 4 iulie, până în data de 11 iulie, elevii care au promovat examenul de Evaluarea Națională pot completa fișele pentru înscrierea la liceu. Admiterea la liceu se face pe baza mediei obținute la examenele de la Evaluare Națională și pe baza mediei generale din cei patru ani de școală.

Completarea fișei de admitere la liceu în 2022 se va face de către candidat în prezența părinților sau a reprezentanților legali și a dirigintelui clasei. Aceștia, împreună cu candidatul, vor semna fișa de admitere la liceu.

Viitorii liceeni și părinții trebuie să aibă mare grijă în momentul în care completează fișa de admitere la liceu, deoarece trecerea greșită a codurilor din broșura de la liceu poate duce la o repartizare nedorită pentru candidat.

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Calculul mediei de admitere se face astfel: 

MA (media de admitere) = 0,2 × ABS (media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a) + 0,8 × EN (media generală obținută la Evaluarea Națională)

Calendar admitere liceu în anul școlar 2022-2023

 • 4 – 11 iulie 2022: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită. Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere.
 • Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi și candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, care doresc să participe la etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023, completează opțiunile în perioada 8 – 11 iulie 2022.
 • 4 – 11 iulie 2022: Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere.
 • 4 – 11 iulie 2022: Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată
 • 12 iulie 2022: Termenul limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.
 • Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean
 • 12 iulie 2022: Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată
 • 13 iulie 2022: Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date
 • 13 iulie 2022: Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată.
 • 14 iulie 2022: Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022 – 2023
 • 14 iulie 2022: Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal
 • Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ
 • 15 – 20 iulie 2022: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați
 • 21, 22 şi 25 iulie 2022: Rezolvarea de către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului București, a situaţiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată

Related posts

Leave a Comment