A crescut rata de promovabilitate la examenul de Bacalaureat, după contestații

Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar Județean Cluj au publicat astăzi, 7 iulie 2023, pe site-ul bacalaureat.edu.ro, rezultatele finale obținute de către absolvenții studiilor liceale la probele scrise ale examenului național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2023.

Rezultatele finale au fost afișate prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților și la avizierele celor 16 centre de examen organizate la nivelul județului Cluj, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR).

În județul Cluj, rata de promovare pentru promoția curentă a crescut de la 87,20%, la 88,44%.

În județul Cluj au fost depuse 1422 de solicitări pentru reevaluarea lucrărilor. Dintre acestea, 862 de lucrări reevaluate au primit note mai mari, decât în evaluare inițială, 480 lucrări au înregistrat note mai mici, în raport cu evaluarea inițială, iar 80 de lucrări scrise contestate, nu au înregistrat modificări ale notelor.

Astfel, în sesiunea iunie-iulie 2023, a examenului național de Bacalaureat, la nivelul județului Cluj, din totalul celor 4.199 de candidați prezenți (3.364_promoția curentă; 119_promoțiile anterioare) au promovat 3.541 candidați. Dintre aceștia, 3.413 candidați aparțin promoției 2023, iar 128 candidați provin din promoțiile anterioare.

În județul Cluj, în etapa de soluționare a contestațiilor, un elev au obținut media 10 (zece). Candidațul care a obținut media 10 la examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2023 provine de la Colegiul Național Emil Racoviță”, Cluj-Napoca.

Procentul de promovare se calculează din totalul candidaților prezenți. Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții: recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale; susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea; obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

Înscrierile pentru a doua sesiune a examenului național de Bacalaureat 2023 au loc în perioada 17-24 iulie 2023. Probele orale de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare și digitale se desfășoară în perioada 7-11 august 2023, iar probele scrise din cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului național de Bacalaureat 2023 se desfășoară în perioada 16- 25 august 2023.

Afișarea rezultatelor finale va avea loc pe data de 29 august 2023.

Related posts

One Thought to “A crescut rata de promovabilitate la examenul de Bacalaureat, după contestații”

  1. […] A crescut rata de promovabilitate la examenul de Bacalaureat, după contestații […]

Leave a Comment