Trei proiecte educaționale din Cluj, incluse în Calendarul Activităţilor Educative Regionale 2022-2023

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Cluj a propus, în acest an școlar, trei proiecte educaționale, toate fiind acceptate şi incluse în Calendarul Activităţilor Educative Regionale 2022-2023.

La fel ca şi în cazul precedentelor ediţii, proiectele se bucură de interesul şi participarea preşcolarilor/ elevilor şi a cadrelor didactice din peste 20 de judeţe.

1. Cel mai vechi proiect, „Exploratori în lumea emoțiilor”, se află deja la ediţia a VIII-a şi se adresează preşcolarilor, având scopul dezvoltării socio-emoţionale prin mijloace specifice vârstei – poveşti educative, exerciţii şi alte activităţi. La final, preşcolarii pot participa la concursul organizat întâi la nivelul grădiniţelor, apoi al judeţelor participante şi, în final, la etapa regională. În cadrul concursului, copiii ilustrează prin desen şi pictură ceea ce au învăţat: recunoaşterea, rolul şi managementul emoţiilor, elemente de comunicare, relaţionare, prietenie, toleranţă.

2. De asemenea, proiectul educaţional „Pro-CES” (ediţia a III-a) are ca scop facilitarea procesului de integrare socio-emoțională a elevilor cu cerinţe educative speciale în mediul şcolar, cursanții învăţând, prin activităţi atractive şi interesante, toleranţa şi acceptarea diferenţelor, non-discriminarea, promovarea egalităţii de şanse. Proiectul se adresează elevilor de clasele primare (clasa pregătitoare – clasa a II-a). Finalizarea proiectului se realizează printr-un concurs în cadrul căruia participanţii se exprimă artistic, pornind de la tematicile parcurse.

3. Cel de-al treilea proiect, ”Psiho+”, aflat, de asemenea, la a treia ediţie, se adresează elevilor de liceu (clasele a X-a – a XII-a). Astfel, sunt parscurse unele activităţi, create aşa încât să fie atât atractive (pe suport video) cât şi utile, ţinând cont de scopul proiectului: aprofundarea şi aplicarea cunoştinţelor dobândite la psihologie privind autocunoaşterea, dezvoltarea personală, relaţionarea cu ceilalţi.

În cadrul fiecărei ediţii este selectată o temă de interes şi actualitate pentru adolescenţi, aceştia având posibilitatea să participe la concursul de eseuri pe respectiva temă.

Prima temă propusă, în anul 2020-2021, a fost „Comportamente pro-sociale în situaţii de criză”, apoi „Valorile de ieri şi de azi ale adolescenţilor” în anul şcolar 2021-2022, iar în acest an accentul a fost pus pe influenţa media, alegând tema „Imaginea de sine în epoca media”.

Related posts

Leave a Comment