Anunț lansare proiect: “Șanse pentru tinerii NEETs”

SC WENS TOUR SRL, în calitate de beneficiar al finanțării, derulează, începând din data de 27 august 2021, proiectul ”Șanse pentru tinerii NEETs“, cod SMIS2014+: 150883, proiect cofinanțat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020, axa prioritară “Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs”. Obiectivul general al proiectului este creșterea ocupării, precum și îmbunătățirea nivelului de competențe al tinerilor NEETs, șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile Nord-Vest și Centru. În vederea îndeplinirii obiectivului propus, pe perioada implementării proiectului se vor derula următoarele…

Read More