Romanele lui George Orwell – avertismente cu privire la totalitarism sau manuale de utilizare?

În 25 iunie 1903 venea pe lume scriitorul englez Eric Arthur Blair, cunoscut publicului după pseudonimul său literar, George Orwell. Autor, printre altele, al romanelor Ferma Animalelor și O mie nouă sute optzeci și patru, scriitorul a fost toată viața preocupat de examinarea pericolelor stăpânirii totalitare, scrie RFI În Pagina de istorie. Eric Arthur Blair, alias George Orwell, s-a născut în Bengal, în clasa sahibilor. Tatăl său era un mic oficial britanic în serviciul civil indian, iar mama sa, de origine franceză, era fiica unui negustor de tec. Orwell a…

Read More