Statul român confiscă Mănăstirea Bixad – Cardinalul Lucian Mureșan: NU adoptați acest proiect de lege!

Statul român este pe cale să reia vechile practici ale bolșevicilor din Republica Populară Romînă. Pe masa Guvernului se află un proiect de lege care, practic, ar însemna, dacă ar fi adoptat, o nouă confiscare a Mănăstirii Greco-Catolice din Bixad, pe care Guvernul vrea să o dea Bisericii Ortodoxe Române, întocmai cum, în 1948, tot statul român a confiscat toate bunurile Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, iar pe cele cu destinație religioasă le-a dat Bisericii Ortodoxe Române.

După căderea comunismului, o mică parte a acestor bunuri a fost restituită de bună-voie, iar o altă mică parte a fost restituită cu ajutorul Justiției. Printre imobilele pe care Justiția română le-a retrocedat Bisericii Române Unite cu Roma se numără și vechea mănăstire din Bixad. Însă decizia judecătorilor nu a fost niciodată pusă în aplicare, din cauza opoziției violente a baronilor locali din administrație și din instituțiile de forță. În acest context, în loc să asigure punerea în aplicare a unei decizii judecătorești definitive, irevocabile și executorii, reprezentanții statului român discută despre naționalizarea din nou a acestei mănăstiri. De aceea, Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite cu Roma, cardinalul Lucian Mureșan, a trimis o scrisoare autorităților prin care le cere să respecte dreptatea istorică, principiile statului de drept și hotărârile Justiției române.

Iată conținutul acestei scrisori:

”În atenția:

D-lui NICOLAE CIUCĂ

PRIM MINISTRU AL ROMÂNIEI

 

D-lui MIRCEA ABRUDEAN

ȘEFUL CANCELARIEI PRIM-MINISTRULUI

 

D-lui MARIAN NEACŞU

SECRETARUL GENERAL AL GUVERNULUI

 

D-lui FLORINEL –IRINEL FRUNZĂ

DIRECTOR, cu atribuţii de SECRETAR DE STAT

SECRETARIATUL  DE STAT PENTRU  CULTE

 

SOLICITARE

Referitor la Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil, transmiterea în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosința gratuită a Mănăstirii Ortodoxe Române “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din satul Bixad, comuna Bixad, judeţul Satu Mare, publicat pe pagina de internet a Secretariatului de Stat pentru Culte

Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, reprezentată de Întâiul său Stătător, Cardinal LUCIAN Mureșan, Arhiepiscop Major, în numele Sinodului Episcopilor Greco-Catolici,

Vă solicită prin prezenta să NU adoptați acest proiect de Hotărâre de Guvern, întrucât:

Imobilul constând în biserică și terenul aferent, situat în satul Bixad, nr. 573, comuna Bixad, județul Satu-Mare, a aparținut Bisericii Române Unite Greco-Catolice până la desființarea și implicit exproprierea ei de către statul comunist, prin Decretul nr. 358 din 1948, iar în prezent figurează în proprietatea Statului Român, înscris în extrasul C.F. nr. 102391 – Bixad, în baza Legii nr. 187/1945.

Prin Sentința civilă nr. 180/2011 Tribunalul Mehedinți și Decizia civilă nr. 341/2011 a Curții de Apel Craiova – rămasă irevocabilă la Înalta Curte de Casație și Justiție – ni s-au restituit numai clădirile și suprafața de 11.088 mp, biserica și terenul de sub ea (234 mp) rămânând, în continuare, în proprietatea privată a Statului Român.

Menționăm că în anul 2012 s-a încercat punerea în executare a hotărârilor judecătorești de mai sus, însă Judecătoria Negrești-Oaș a dispus suspendarea executării silite, la cererea JUDEȚULUI SATU MARE. În acest sens, Județul Satu Mare pretinde că unele din clădirile și terenul aferent, care ne-au fost restituite pe cale judiciară, constituie proprietatea publică a UAT SATU-MARE, în urma adoptării H.G. nr. 867/2002 și H.G. nr. 2198/30.11.2004.

Contestația la executare formulată în acest sens – care a paralizat punerea în executare a hotărârilor judecătorești timp de peste 9 ani – s-a soluționat în 23.09.2022 de către Judecătoria Alba-Iulia, fiind respinsă.

Împotriva Sentinței civile nr. 2074/23.09.2022 a Judecătoriei Alba-Iulia au declarat apel Municipiul Satu Mare, Mănăstirea Ortodoxă Bixad și Guvernul României, procesul având termen la data de 07.02.2023. Aici, facem precizarea că Mănăstirea Ortodoxă din Bixad a intervenit în proces ca să apere interesele Județului Satu Mare, iar Guvernul României a fost chemat în judecată de către Episcopia GC BM – OSBM pentru nelegalitatea H.G. nr. 867/2002 și H.G. nr. 2198/30.11.2004.

În concluzie, Proiectul de Hotărâre de Guvern inițiat de Secretariatul de Stat pentru Culte se referă exclusiv la biserică și cei 234 mp aferenți, care au constituit proprietatea Bisericii Greco-Catolice până în anul 1948. Având în vedere acest aspect, precum și faptul că BRU este proprietara tabulară a întregului complex mănăstiresc în care este situată biserica în discuție, sub forma unei „enclave” topografice, vă devoalăm intenția noastră de a solicita – prevalându-ne de principiul egalității de tratament juridic a cultelor religioase, consacrat prin art. 29 din Constituția României –, în cel mai scurt timp posibil, transmiterea în folosință gratuită a imobilului către Episcopia greco-catolică de Maramureș, cu sediul în Baia-Mare – Ordinul Sfântul „Vasile cel Mare” (OSBM).

Nu în ultimul rând, vă învederăm că proiectul sus-menționat are niște probleme de legalitate, deoarece se bazează pe unele aspecte faptice și juridice nereale comunicate de Primăria Bixad prin niște adrese. Astfel, Ordinul „Sfântul Vasile cel Mare” (OSBM) a formulat cereri de reconstituire și la Primăria Bixad și la ANRP, astfel încât este fals aspectul că imobilul respectiv nu a format obiectul unor cereri de reconstituire/retrocedare.

Cu mulțumiri și deosebită considerație,

 

 + Cardinal LUCIAN Mureșan

Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice

Arhiepiscop de Alba-Iulia și Făgăraș”

Related posts

Leave a Comment