Sporuri şi stimulente de peste 110 milioane de euro în ministere

Angajaţii ministerelor din România lucrează în “condiţii vătămătoare”, drept pentru care primesc recompense pe măsură.Angajaţii din ministere au primit anul trecut sporuri salariale şi stimulente financiare în sumă totală de peste 460 milioane lei (mai mult de 110 milioane euro), pentru “condiţii vătămătoare” de muncă, pentru activitate de noapte sau pentru “expunere” la câmpuri electromagnetice de înaltă frecvenţă.
Cele mai mari sume au fost plătite angajaţilor din Ministerul Finanţelor, care au încasat stimulente totale în sumă netă de 30 milioane lei şi sporuri de audit, doctor, control financiar preventiv, condiţii grele de muncă şi de manager public în cuantum total brut de 634.094 lei, relevă un document oficial.
Suma totală netă alocată anul trecut de către Ministerul Finanţelor (centrală şi unităţi subordonate) pentru plata stimulentelor a fost de 443,6 milioane lei. Numărul mediu de angajaţi care au beneficiat de plata stimulentelor a fost de 27.101 persoane, iar stimulentul mediu net a fost 1.367 lei.
Angajaţii din Ministerul Sănătăţii au primit la rândul lor sporuri pentru “condiţii vătămătoare” în valoare totală de 346.570 lei, în timp ce plăţile de stimulente s-au ridicat la 2,59 milioane lei.
Astfel de plăţi au fost efectuate şi în Ministerul Muncii, unde angajaţii au încasat, în intervalul 1 ianuarie-30 noiembrie 2010, stimulente totale nete de 2,67 milioane lei şi sporuri nete pentru condiţii vătămătoare de muncă de 163.467 lei.
De o gamă variată de sporuri au beneficiat şi salariaţii din centrala Ministerului Afacerilor Externe, în cuantum total de 6,57 milioane lei. Salariaţii au primit indemnizaţii pentru “cifru de stat” (valoare totală de 2,3 milioane lei), spor pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase (3,5 milioane lei) şi sume compensatorii cu caracter tranzitoriu (509.835 lei), în timp ce magistraţii detaşaţi în MAE au încasat spor de “toxicitate” (22.228 lei), spor pentru condiţii deosebite de muncă (59.022 lei), o sumă nominală pentru risc şi “suprasolicitare neuropsihică” şi confidenţialitate (53.329 lei), precum şi alte sporuri (31.412 lei).
La rândul lor, angajaţii din Ministerul Justiţiei au primit sporuri în sumă lunară totală de 257.630 lei.
Cei 630 de angajaţi ai Ministerului Mediului şi Pădurilor au primit, în primele nouă luni ale anului trecut, stimulente în valoare totală de 742.848 lei, media lunară pentru fiecare angajat fiind de 131 lei. Cel mai mare astfel de spor primit de un singur salariat a fost însă de 1.500 lei, într-o lună în care acesta a luat alţi 4.168 lei ca salariu.
Astfel de sporuri au mai fost acordate şi salariaţilor din alte ministere.
Legea salarizării unitare aprobată în 2009 prevede că în cazul în care drepturile salariale stabilite în baza acestui act normativ sunt mai mici decât cele stabilite prin legi sau hotărâri de guvern pentru funcţia respectivă pe luna decembrie 2009, se acordă o sumă compensatorie cu caracter tranzitoriu care să acopere diferenţa. Suma este inclusă în salariul de bază, dar nu este luată în calcul la determinarea altor drepturi de natură salarială.

Related posts

Leave a Comment