Șapte localități din Cluj revin la scenariul galben VEZI care sunt acestea

În urma analizei situației epidemiologice generată de coronavirusul SARS-COV-2 la nivelul județului Cluj, în baza adresei Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj privind rata incidenței cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile la 1000 de locuitori, pentru unitățile administrativ-teritoriale din județul Cluj și în conformitate cu prevederile legale în vigoare, CJSU Cluj a hotărât ca în unitățile administrativ–teritoriale menționate în hotărâre, ( municipiul Turda, comuna Buza, comuna Căianu, comuna Dăbâca, comuna Mihai-Viteazu, comuna Țaga, comuna Unguraș din județul Cluj) unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile, este mai mare de 1,5 /1000 de locuitori și este mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, se dispun pe o perioadă de 14 zile, începând cu data de 19.02.2021, următoarele măsuri:

a) în aplicarea prevederilor art. 1 pct. 6-7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, organizarea şi desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului;

b) în aplicarea prevederilor art. 1 pct. 8 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, organizarea şi desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt interzise;

c) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului şi în intervalul orar 6.00-23.00, cu respectarea obligațiilor stabilite ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului;

d) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului şi în intervalul orar 6.00-23.00, cu respectarea obligațiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului;

e) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 3 Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, măsurile prevăzute la lit. c) și d) se aplică şi operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

f) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepția celor prevăzute la lit. e), cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului şi al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranța Alimentelor;

g) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;

h) în aplicarea prevederilor art. 10 pct. 2 și pct. 6 din Anexa nr.3 la H.G. nr. 35/2021 activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului; operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de noroc au obligația să respecte orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, la propunerea Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României sau a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj.

? Comitetele locale pentru situații de urgență din unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1 vor informa, în termen de 24 de ore, persoanele fizice/juridice/autoritățile care au locuința/sediul social/punct de lucru în aceste unități administrativ-teritoriale, cu privire la obligativitatea aplicării măsurilor prevăzute de H.G. nr. 35/2021 și dispuse prin prezenta hotărâre.

? Măsurile dispuse în baza prezentei hotărâri se completează cu celelalte prevederi din H.G. nr. 35/2021, ele urmând a fi reevaluate de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Cluj la expirarea termenului pentru care acestea au fost adoptate.

? Hotărârea CJSU poate fi consultată aici: https://cj.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/37/2021/02/HCJSU-nr-11-din-17.02.2021.pdf .

Related posts

Leave a Comment