Pe drumul veșniciei – Mărturia emoționantă a unui prelat papal de 101 ani, la moartea Episcopului Florentin

Mutarea în Cer a Episcopului Florentin Crihălmeanu, cel care a păstorit destinele Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla, a îndurerat comunitatea clujeană. O mărturie emoționantă despre arhiereul clujean a fost trimisă redacției noastre de preotul Ioan M. Bota, prelat papal și general al Armatei Române, în vârstă de 101 ani.

”Cu profundă durere petrecem pe drumul veșniciei pe preaiubitul și veneratul nostru Episcop Florentin Crihălmeanu. Îi vom păstra cu sfințenie figura sa luminată de dragostea și străduința cu care rezolva problemele profund pastorale ale Diecezei Cluj-Gherla.

Prin numeroasele sale vizitații canonice a întreținut viața clerului și credincioșilor la cerințele superioare ale vieții creștine.

Cu sufletul său pătruns adânc de adevărurile învățăturii creștine s-a preocupat și de viața instituțiilor formatoare de tineri practicanți ai virtuților morale și profund patristice. A apreciat mult pe oamenii de știință și artă care și-au adus contribuția la propășirea vieții spirituale a poporului român. Istoria l-a înscris între marii arhierei ai națiunii române.

Ioan M. Bota”

Related posts

Leave a Comment