Comentariu: Ne-am SĂTURAT!


Motto:
“Mai bun este sfârşitul unui lucru, decăt începutul lui” (Vechiul Testament, Solomon: Eclesiastul 7.8)

Dacă începul transformarilor democratice românesti – din 1989, pană acum – a fost aşa precum l-am simţit pe propria noastră piele, să căutăm ca măcar de acum înainte să ne bucurăm de binefacerile reale ale unui sistem democratic.
Democraţia nu este un monolog, nu este doar discursul celor care deţin puterea în stat, ci este un dialog menit ca – în supleţea oferită de cadrul democratic – să edifice “un trai bun”, pentru toţi cetăţenii ţarii.Pornind de la aceste considerente, este imperios necesar să ne implicăm în mod activ în viaţa politică şi să ne susţinem opinia. Doar aşa, cei cărora le-m conferit legitimitate prin votul nostru – şi se pare că au uitat că rezolvarea problemelor lor trece prin prizma soluţionării problemelor fiecărui cetăţean – vor întelege că

NU CETĂŢENII AU FOST FACUŢI PENTRU LEGI, CI LEGILE AU FOST FĂCUTE PENTRU CETĂŢENI!

În acord cu Constituţia României, noi – cetăţenii – avem dreptul să venim cu iniţiative legislative, în limitele impuse de către aceasta.

CONSTITUŢIA ROMÂNIEI

Iniţiativa legislativă
ARTICOLUL 74

(1) Iniţiativa legislativă aparţine, după caz, Guvernului, deputaţilor, senatorilor sau unui număr de cel puţin 100.000 de cetăţeni cu drept de vot. Cetăţenii care îşi manifestă dreptul la iniţiativă legislativă trebuie să provină din cel puţin un sfert din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe, respectiv în municipiul Bucureşti, trebuie să fie înregistrate cel puţin 5.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative.
(2) Nu pot face obiectul iniţiativei legislative a cetăţenilor problemele fiscale, cele cu caracter internaţional, amnistia şi graţierea.
(3) Guvernul îşi exercită iniţiativa legislativă prin transmiterea proiectului de lege către Camera competentă să îl adopte, ca primă Cameră sesizată.
(4) Deputaţii, senatorii şi cetăţenii care exercită dreptul la iniţiativă legislativă pot prezenta propuneri legislative numai în forma cerută pentru proiectele de legi.
(5) Propunerile legislative se supun dezbaterii mai întâi Camerei competente să le adopte, ca primă Cameră sesizată.

Aşadar, opinia noastră contează! Heideţi să ne exercităm dreptul garantat prin Constituţie şi să ne angrenăm în modelarea democraţiei noastre, reaşezandu-ne
viaţa în matca firească a normalitaţii!

Related posts

Leave a Comment