Mulţi tineri cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani îşi pierd viaţa pe şosele în timpul verii

Un studiu Ford ce a vizat peste 6.500 tineri ?oferi europeni arată că 43% dintre ace?tia au trimis mesaje, 36% au vorbit la telefon, 11% au vizionat fi?iere video în timp ce conduceau; 13% au condus după ce au consumat băuturi alcoolice
Studiul mai arată că 26% au suferit un accident, 20% au fost într-o ma?ină oprită de poli?ie. În timpul verii, când rata deceselor este cea mai ridicată, 68% sunt mai relaxa?i cu privire la conducerea autoturismelor
Ford publică astazi materialul video intitulat “Blown Ups”– adul?i gonflabili meni?i să împiedice comportamentul riscant la volan. Studiul arată că 41% dintre tinerii ?oferi riscă mai mult cu prieteni în ma?ină ?i până la 57% dintre ace?tia conduc preventiv în prezen?a unor rude mai în vârstă
Programul Ford Driving Skills for Life oferă instruire gratuită pentru tinerii ?oferi. Până la sfâr?itul anului 2016, prin intermediul acestui program vor fi instrui?i peste 20.000 de ?oferi din 13 ?ări europene. În România, au fost instrui?i din 2014 ?i până în prezent, 4000 de tineri ?oferi.

Studiul arată că în toată lumea, accidentele auto sunt principala cauză a deceselor printre tineri, iar cei cu vârste cuprinse între 18-24 de ani î?i pierd via?a pe ?osele în timpul verii în propor?ie mai mare decât în orice altă perioadă a anului.

În Europa, tinerii între 18 ?i 24 de ani reprezintă 8% din popula?ia totală, dar 15% dintre ace?tia mor în accidente rutiere. În timpul verii, problema este mai gravă, deoarece 21% din toate decesele rutiere sunt în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 ?i 24 de ani.

Comportamentul riscant a fost identificat drept un factor cheie care stă la baza acestor statistici, care arată că între 2004 ?i 2013, 62.000 de tineri au murit în accidente rutiere în Uniunea Europeană. **

Confom raportului făcut de Observatorul European al Siguran?ei Rutiere, vederea slabă a drumului, epuizarea cauzată de consumul de substan?e sau de stres ?i distragerea aten?iei sunt printre cele mai comune cauze ale accidentelor rutiere în care sunt implica?i tineri ?oferi.

Ford a realizat un studiu cu implicarea a 6.500 de tineri europeni pentru a în?elege mai bine riscurile asumate de către ace?ti ?oferi. Acesta arată că 57% au depă?it limitele de viteză, 43% au scris în timp ce conduceau, 36% au vorbit la telefon ?i au trimis mesaje SMS, 16% au condus fără să poarte centura de siguran?ă, 13% au condus după ce au consumat băuturi alcoolice ?i până la 11% au vizionat materiale video sau show-uri TV pe dispozitive mobile.

Ford oferă instruire pentru tinerii ?oferi prin programul Ford Driving Skills for Life (DSFL). În Europa, până la sfâr?itul anului 2016, prin intermediul acestui program vor fi instrui?i peste 20.000 de ?oferi din 13 ?ări. În România, programul Ford DSFL a demarat în 2014 ?i până în prezent au fost instrui?i peste 4000 de tineri din Bucure?ti, Craiova, Cluj, Ia?i ?i Timi?oara.

„În timpul verii ne bucurăm de libertatea pe care ne-o oferă ?ofatul, ceea ce este o parte a experien?ei de a fi tânăr ?i la fel a fost ?i pentru genera?iile trecute. Cu toate acestea, prea mul?i tineri mor în accidente rutiere cauzate de lipsa de experien?ă ?i deciziile neinspirate”, a declarat Jim Graham, manager, Ford DSFL.

Până la 57% din tinerii ?oferi admit că ?ofează mai sigur cu părin?ii sau bunicii în ma?ină, iar 41% au declarat că î?i asumă mai multe riscuri cu prietenii în ma?ină. Din acest motiv Ford a creat un nou material video care să arate calită?ile personajelor „Blown Up”. Acest personaj fictiv este un adult gonflabil, care se umflă când tinerii ?oferi se comportă riscant la volan; acesta aminte?te de programul DSFL care se află în continuă extindere.

Printre atrac?iile condusului în timpul verii sunt excursiile, festivalurile ?i plaja. Studiul arată că 68% dintre tineri sunt mai relaxa?i cu privire la ?ofat în lunile de vară ?i peste 54% sunt distra?i de pietoni atrăgători.

Dintre participan?ii la studiu, 45% admit că ar fi tenta?i să conducă o ma?ină supraîncărcată cu prieteni, 25% să accepte să fie transporta?i cu o ma?ină condusă de o persoană care a consumat băuturi alcoolice ?i 24% să conducă după ce au consumat droguri; aceste cifre sunt mai mari printre cei care participă în mod frecvent la festivaluri. Per total, 41% consideră că uneori există motive bune să-?i asume riscuri în timp ce conduc, 26% au fost implica?i într-un accident, iar 20% s-au aflat într-o ma?ină care a fost oprită de poli?ie.

93% consideră că au abilită?i bune de conducere a autoturismelor – dar 54% recunosc că nu conduc atât de sigur pe cât ar trebui.

În majoritatea accidentelor fatale cu ?oferi tineri sunt implica?i bărba?ii tineri, iar Ford confirmă că există o probabilitate mai mare ca ace?tia să aibă un comportament riscant. Printre bărba?ii tineri există o probabilitate de trei ori mai mare să fie distra?i de pietoni atrăgători; 25% au fost opri?i de poli?ie comparativ cu 16% femei; de asemenea, există o probabilitate mai mare ca ace?tia să nu respecte limitele de viteză, să folosească telefoanele mobile în timp ce conduc ?i să conducă sub influen?a băuturilor alcoolice.

Dintre persoanele din Fran?a, Germania, Italia, Spania ?i Marea Britanie care au participat la studiu , cel mai adesea ?oferii din Fran?a au fost într-o ma?ină care a fost oprită de poli?ie. Persoanele din Germania sunt cel mai pu?in preocupate de implicarea într-un accident auto ?i prezintă probabilitatea cea mai mare de a nu respecta limitele de viteză sau de a fi implica?i într-un accident. ?oferii din Italia prezintă probabilitatea cea mai mare de a-?i folosi telefoanele mobile pentru apeluri, iar cei din Spania prezintă probabilitatea cea mai mare să-?i asume riscuri când î?i transportă prietenii cu ma?ina. ?oferii din Marea Britanie prezintă probabilitatea cea mai mare de a suferi un accident după ce au fost distra?i de pietoni atrăgători.

Lansat în premieră în Statele Unite cu 13 ani în urmă, programul Ford DSFL oferă acum instruire practică în Belgia, Danemarca, Finlanda, Grecia, Germania, Italia, Olanda, Polonia, România, Rusia, Spania, Turcia ?i Marea Britanie. Cursurile acoperă recunoa?terea pericolelor în trafic, manevrarea autoturismelor, gestionarea vitezei ?i spa?iului, precum ?i riscurile pe care le presupune conducerea sub influen?a băuturilor alcoolice, conducerea sub influen?a drogurilor ?i realizarea de selfie-uri. Un studiu anterior, comandat de Ford în 2014, a arătat că la acel moment, ca 1 din 4 tineri ?oferi realizase un “selfie” la volan.

„Este esen?ial să găsim modalitatea corectă de a transmite tinerilor aceste mesaje foarte importante; cât mai mul?i ?oferi trebuie să beneficieze de oportunitatea oferită de cursurile gratuite de conducere preventivă Ford DSFL”, a declarat Graham.

Related posts

Leave a Comment