Medicii de familie, plătiți în funcție de performanță

Medicii de familie din România urmează să fie plătiți în funcție de performanță, potrivit unui proiect de hotărâre. Medicii de familie din ţara noastră, care sunt în relaţii contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate.

Urmează să fie plătiţi în funcţie de realizarea indicatorilor de performanţă pentru activitatea desfăşurată pe parcursul anului precedent, pe lângă plata per capita şi per serviciu, potrivit proiectului de hotărâre pentru aprobarea noului Contract-cadru din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, analizat de economica.net.

Noile prevederi sunt valabile pentru anul 2025, iar plata în funcție de performanță va fi operată pentru activitatea desfăşurată în cursul anului 2024. Noile modalități de plată a furnizorilor de servicii medicale din asistenţa medicală primară, pe lângă cele existente, propuse de Guvern, includ:

tarif pe persoană asigurată – per capita

tarif per serviciu medical.

Aceşti furnizori vor putea fi plătiţi şi în funcţie de performanţă, potrivit sursei citate.

Plata în funcție de performanţă va fi făcută anual, începând cu primul trimestru al anului 2025, pentru activitatea realizată de medicii de familie în anul 2024, în funcţie de îndeplinerea unor indicatori de performanţă, se arată în proiectul de hotărâre citat.

Temei juridic: Decontarea serviciilor medicale

Articolul 15 din proiectul de Hotărâre pentru aprobarea noului Contract-cadru din sistemul asigurărilor sociale de sănătate prevede următoarele:

(1) Modalităţile de plată a furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală primară sunt:

a) tarif pe persoană asigurată – per capita;

b) tarif pe serviciu medical.

c) plata pe performanţă.

(4) Plata în funcţie de performanţă se realizează anual, în trimestrul I al anului următor celui pentru care se măsoară gradul de realizare a indicatorilor de performanţă, pentru activitatea realizată începând cu data de 1 ianuarie 2024.

(5) Plata în funcție de performanţă se acordă medicilor de familie aflaţi în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate.

Related posts

Leave a Comment