Femeile în justiţie

La judecătoriile din Anglia, unde funcţionează şi juraţi femei, s-a întâmplat adesea ca acestea să se retragă încă înainte de a intra în dezbateri. Numărul acestor cazuri creşte mereu şi a dat prilejul publicului la un schimb vioi de păreri.

 

„La judecătoriile din Anglia, unde funcţionează şi juraţi femei, s-a întâmplat adesea ca acestea să se retragă încă înainte de a intra în dezbateri. Numărul acestor cazuri creşte mereu şi a dat prilejul publicului la un schimb vioi de păreri.

Judecătorii motivară că obiectele asupra cărora se pertractează sunt uneori de aşa natură că exclud prezenţa femeii. Câţiva dintre advocaţii apărători au declarat că nu pot să-şi facă expunerile privitor la anumite puncte în faţa unui juriu în care figurează şi femei. Tot aşa, nu de mult, în faţa forului judecătoresc suprem, juraţilor femei li s-a dat voie să-şi părăsească banca, înainte de a intra în dezbateri, fiind iarăşi vorba de un caz foarte complicat.

Reprezentantele egalei îndreptăţiri femeieşti protestează împotriva acestui lucru. Ele nu văd pentru ce n-ar putea cuprinde lista juraţilor tot atâtea femei cât şi bărbaţi, cari să fie în stare a se pronunţa într-o afacere încurcată câtă vreme ştiut este că a existat destule ori şi juriul compus numai din bărbaţi care s-a rătăcit în labirintul vreunui caz complicat şi n-a mai putut ieşi.

Mai departe spun, că n-ar exista obiecte, cari pentru femeia ce-şi face datoria de cetăţeană ar fi penibil să le asculte.

E tocmai acelaşi cazul ca şi cu femeile medici sau studentele în medicină, cari desigur nu vor fi îndepărtate de la masa de operaţie pentru motivul că-i vorba de o operaţie care n-ar cuveni numai pentru medici de gen masculin”. [„Patria”, anul IV, nr.18, Cluj, 18 ianuarie 1922].

Related posts

Leave a Comment