Evreii din Israel i-au iertat pe germani


Un nou studiu de opinie, efectuat de universitatea evreiască din Ierusalim în parteneriat cu Fundaţia Fridrih Elbert, arată,după 70 de ani de la începutul celui de-al doilea război mondial că doar 5% din israeliteni intenţionează să saboteze produsele germane din Israel.Studiul care a fost efectuat aleatoriu printre 1.200 de evrei şi 500 arabi, au arătat că au o atitudine pozitivă faţă de Germania mai mult evreii, decât arabii.
Potrivit studiului, 52% de evrei israeliteni connsideră că Germania receptează adecvat conflictul din Orientul Apropiat, în schimb doar 27 % dintre arabi menţin o astfel de părere. Conform datelor studiului, opinia societăţii iraelitene despre Germania depinde de poziţia politică şi cea religioasă a repondenţilor. La întrebarea, dacă îndeajuns Germania sprijină Israelul, 30% din evreii culţi au răsouns afirmativ. Printre evreii religioşi au avut o astfel de părere doar 20%, iar printre cei ultraortodocş -10%.
Influenţa culturii germane la fel este masiv exprimată în Israel. 30 de procente dintre repondenţi au declarat că au vizionat un film produs în Germania, cel puţin, în ultimul an.
Rezultatele studiului sunt prezentate astăzi la conferinţa “În ochii privitorului: Israel-Germania”, care are loc astăyi, 10 septembrie, la Universitatea Evreiască.

Related posts

Leave a Comment