Direcția Asistență Socială Cluj își mărește echipa de “părinți” pentru copiii instituționalizați

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Cluj caută persoane dornice să facă parte din echipa de asistenți maternali profesioniști din cadrul instituției.

Astfel, dacă îndeplinești următoarele condiții minime pentru încadrare, ești așteptat la sediul instituției din Cluj-Napoca, strada General Eremia Grigorescu, nr. 37-39 sau la telefon 0264.420.146, 0264.420.147, interior 438 pentru a primi toate informațiile necesare privind procedura de atestare ca și asistent maternal profesionist:

  • să ai capacitate deplină de exerciţiu;
  • să ai domiciliul în judeţul Cluj;
  • prin comportamentul tău în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic, să prezinți garanţii morale și materiale pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor;
  • să ai în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi;
  • să manifești o atitudine non-discriminatorie indiferent de vârsta copilului, apartenenţa etnică, religie, stare de sănătate.

Ca și asistent maternal profesionist vei beneficia de drepturi bănești, conform legislației în vigoare, consiliere și suport din partea specialiștilor D.G.A.S.P.C. precum și de cursuri de formare organizate în protecția copilului.

Această acțiune de recrutare și formare de asistenți medicali profesioniști este derulată de D.G.A.S.P.C. Cluj, în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, în cadrul proiectului ,,TEAM UP. Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, ce va fi derulat până în anul 2023.

Related posts

Leave a Comment