Cursuri gratuite de calificare şi specializare pentru locuitorii din mediul rural

Timp de 12 luni, în mediul rural din Regiunea Nord-Vest se implementează, începând din ultima zi a lunii martie, proiectul „Nu lăsa pe mâine ce poţi face azi! Investim in tine!”. Prin acest proiect se doreşte îmbunătăţirea capacităţii de ocupare şi facilitarea accesului pe piaţa muncii a unui număr de 324 de persoane cu domiciliul în zona rurală a judeţelor Cluj, Bihor şi Sălaj din Regiunea Nord-Vest, prin aplicarea unui sistem integrat de măsuri de ocupare cu caracter activ, preventiv şi flexibil.
Grupul ţintă al proiectului este format din 50 persoane ocupate în agricultura de subzistenţă, 224 de persoane în căutarea unui loc de muncă, 35 de şomeri de lungă durată – femei şi 15 manageri din mediul rural. Programele gratuite de formare profesională oferite în cadrul proiectului sunt: cameristă, îngrijitor bătrâni la domiciliu, recepţioner, operator calculator, formator, manager resurse umane, competenţe antreprenoriale, lucrător în structuri pentru construcţii şi specialist managementul deseurilor.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.008.367,20 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 1.907.948,84 lei. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni!, iar beneficiarul acestuia este Centrul de excelenţă în instruire Smart în parteneriat cu Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj.

Related posts

Leave a Comment