Curs gratuit de antreprenoriat social pentru tineri

Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”, instituţie de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Cluj, organizeazӑ ṣi în acest an, la American Corner, în perioada 18 noiembrie – 3 decembrie 2021, cursul gratuit de antreprenoriat social pentru tineri cu vârsta cuprinsă între 14 ṣi 20 de ani, „Provoacă viitorul: fii antreprenor!”

Acesta se desfășoară cu sprijinul financiar al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România.

Urmărind dezvoltarea de abilităţi antreprenoriale la tineri, prin familiarizarea cu domeniul antreprenoriatului, al antreprenoriatului social ṣi al managementului de proiect, dezvoltarea creativităţii şi a spiritului inovator, creşterea gradului de conştientizare a apartenenţei la o comunitate ṣi a gradului de implicare socială, cursul le oferă oportunitatea de a învăța cum să iniṭieze ṣi sӑ dezvolte o afacere, respectiv sӑ se implice în viaṭa comunitӑṭii.

Finalizarea acestuia se va face prin elaborarea de către fiecare cursant a unui plan de afaceri individual și prin crearea împreună cu alți cursanți a unui proiect de îmbunătăţire a calităţii vieţii comunităţii. Proiectele de îmbunătăţire a calităţii vieţii comunităţii vor fi implementate în măsura în care contextul pandemic o va permite, în echipӑ sau individual. Participanṭii vor primi o diplomӑ la încheierea programului de instruire, în urma prezentӑrii proiectelor.

Instruirea se va desfăşura on-line, în limba română, prin douӑ serii de cursuri a câte 20 de locuri fiecare, desfășurate zilnic, de luni până vineri, cu excepția zilelor de 30 noiembrie și 1 decembrie 2021, astfel: 18 noiembrie-3 decembrie 2021, orele 14.00-17.00 – seria I, 18 noiembrie-3 decembrie 2021, orele 17.00-20.00 – seria a II-a.

Înscrierile se fac pânӑ în data de 12 noiembrie 2021, prin completarea formularului care poate fi descărcat/ completat aici. Informaṭii suplimentare pot fi obţinute la adresa de e-mail americancornercluj@gmail.com.

Related posts

Leave a Comment