Compania de Apă Someș finalizează primul contract din cadrul POIM

La Dej a avut loc ceremonia de finalizare a lucrărilor din contractul “Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în municipiul Dej și alimentare cu apă potabilă în zona Bobâlna-Recea Cristur”, în cadrul programului major de investiții derulat de Compania de Apă Someș S.A., prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020. 

Contractul a avut o valoare de 73.846.810,70 lei fără TVA și a demarat în martie 2020. Lucrările au inclus realizarea unei lungimi totale de aproape 112 km rețele de apă și de canalizare, respectiv reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă în municipiul Dej pe 18 străzi, în lungime de 7,4 km, extinderea rețelelor de alimentare cu apă în Dej pe 12 străzi, în lungime de 5 km, reabilitarea rețelelor de canalizare în Dej pe 15 străzi, în lungime de 5,4 km și extinderea rețelelor de canalizare în Dej pe 53 de străzi, în lungime de 24,8 km. De asemenea, s-au realizat 64,8 km de aducțiuni și rețele noi de distribuție a apei în localitățile Bobâlna, Vâlcelele, Oșorhel (comuna Bobâlna), Jurca, Escu, Ciubanca, Ciubăncuța, Osoi, Pustuța, Recea-Cristur, Elciu și Căprioara (comuna Recea-Cristur). În cadrul contractului s-au mai realizat șapte stații de pompare apă noi, trei stații noi de clorinare, două rezervoare noi, s-a reabilitat un rezervor de apă și s-au construit 11 stații de pompare apă uzată noi. 

Un număr suplimentar de 28.430 de persoane beneficiază în urma acestui contract de servicii de calitate de alimentare cu apă și de canalizare.

Acest contract, ca de altfel întregul Proiect Regional din cadrul POIM 2014 – 2020 contribuie semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania de Apă Someş S.A., la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță, la reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate, la reducerea costurilor prin eficientizarea operării precum şi la eliminarea vulnerabilităților prezente ȋn particular ale sistemelor alimentate din surse locale, susceptibile a fi afectate de fenomenele extreme ce însoțesc schimbările climatice.

“Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în ansamblul lui are o valoare totală de 1.640.654.623,98 lei (fără TVA).

Finanțarea investiției se face astfel: 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat şi 2% bugete locale. Cofinanțarea Proiectului este asigurată astfel: 6% prin credit bancar contractat de către Compania de Apă Someș S.A., iar restul de 1.82% este asigurată de la bugetul de stat conform OUG 172/2020.

Related posts

Leave a Comment