Cheltuieli pentru alegerile locale

Hotărârea de Guvern 142/ 2012 stabileşte detaliile privind cheltuielile necesare pentru alegerile locale din 2012. Astfel, au fost suplimentate, din fondul de rezervă al Guvernului, bugetele MAI, STS, AEP, SGG, INS, cu un total de 99.864 lei.Câteva dintre prevederile HG:
– Pentru membrii Biroului Electoral Central, începând cu data încheierii procesului verbal de învestire, se acordă o indemnizaţie de 85 lei pe zi de activitate, care se suportă din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor. La fel şi membrii birourilor de circumscripţie.
– Statisticienii, informaticienii şi personalul tehnic auxiliar care participă la executarea operaţiunilor generate de activitatea BEC vor primi o idemnizaţie de 65 de lei pe zi de activitate, care se suportă din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor. La fel şi personalul tehnic aferent birourilor de circumscripţie.
Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de vot şi locţiitorii acestora beneficiază de o indemnizaţie de 85 lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile. Ceilalţi membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare beneficiază de o indemnizaţie de 85 lei pe zi, dar nu mai mult de trei zile.
– În vederea acoperirii cheltuielilor suplimentare determinate de organizarea şi desfăşurarea alegerilor, consumul lunar de carburanţi şi cheltuielile privind convorbirile telefonice, corespunzătoare lunilor martie- iunie 2012, se suplimentează cu 50% faţă de normativele în vigoare, pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice implicate în organizarea alegerilor.

Related posts

Leave a Comment