Câte clase vor exista, de anul viitor în școlile clujene

Doar două clase cu predare în limba germană ca limba maternă vor exista în clasele a IX-a din liceele din județul Cluj. Vor exista 26 de clase a IX-a cu predare în limba maghiară și 181 de clase a IX-a cu predare în limba română, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Cluj a aprobat pentru anul școlar 2022-2023 următoarele cifre de școlarizare:

  1. Învățământul antepreșcolar: 24 grupe;
  2. Învățământul preșcolar: 308 grupe cu Program Normal, 478 grupe cu Program Prelungit;

      3.  Învățământul primar: 1371 clase, din care 271,02 clase pregătitoare;

  1. Învățământul gimnazial:1067 clase, din care 264,84 clase a V-a și 6 clase cu Frecvență redusă, din care 1,5 clase a V-a;
  2. Pentru învățământ liceal, au fost alocate 209 clase a IX-a repartizate astfel: 181 clase a IX-a cu predare în limba  română,  2 clase a IX-a cu predare în limba germană, 26 clase a IX-a cu predare în limba  maghiară.
  3. Învățământ seral și cu învățământ cu frecvență redusă: 40 de clase seral, din care 3 clase a IX-a și 18 clase a XI-a;  5 clase cu Frecvență redusă, din care 1 clasă a IX-a;
  4. Învățământ postliceal și de maiștri: 52 de clase învățământ postliceal, din care anul I-28 de clase (23 de clase la zi și 5 clase la seral); 10 clase de maiștri, din care anul I-5 clase ( 2 clase la zi și 3 clase la seral);
  5. Învățământul special: 204 clase;
  6. Cluburile sportive, cluburi și Palatul Copiilor Cluj: 8634 locuri;

     10.  Pentru învățământul particular, unitățile de învățământ au propus 624 de clase

Au fost aprobate, de asemenea, clase pentru funcționarea sub efectivul minim legal, în localitățile în care unitățile de învățământ sunt unice la nivelul UAT-urilor, iar copiii și elevii nu au alte posibilități de școlarizare:

       1. cu predare în limba română: 14 clase, din care 7 clase de învățământ gimnazial, 6 clase de învățământ primar și 1 grupă învățământ antepreșcolar;

       2. cu predare în limba maghiară: 11 clase, din care 7 de învățământ gimnazial, 3 clase de învățământ primar și 1 clasă de învățământ profesional.

„Elaborarea Proiectul planului de școlarizare este cea mai importantă activitate de pregătire a anului școlar următor. În funcție de numărul de clase aprobat pentru fiecare unitate de învățământ, se realizează proiectul de încadrare cu personal didactic și se publică lista posturilor vacante ce urmează a fi ocupate în cadrul etapelor de mișcare a personalului didactic, se comandă manuale școlare și se iau decizii organizatorice la nivelul unităților de învățământ. Județul Cluj are o rețea de unități de învățământ care acoperă specializări și calificările de la toate filierele și profilele, iar în învățământul vocațional teologic, de artă și sportiv, precum și în școlile în care învață copii cu cerințe educaționale speciale vin, în fiecare an, copii și din județele limitrofe pentru calitatea serviciilor educaționale oferite la Cluj și infrastructura la standarde ridicate de calitate”, a declarat Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

Related posts

Leave a Comment