Cardinalul Kurt Koch la Cluj-Napoca: Știu că Biserica Greco-Catolică din România mai este în suferință

Cardinalul Kurt Koch, preşedintele Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor (CPUC), însoţit de secretarul său, Rev. Mons. Andrea Palmieri, au sosit la Cluj-Napoca, vineri, Sărbătoarea Sf. Nicolae. Ei au fost primiţi mai întâi la Catedrala greco-catolică (în construcţie) din Piaţa Cipariu. A urmat, în capela „Sf. Iosif” din incinta catedralei, Slujba Vecerniei, celebrată de studenţii Seminarului Teologic al Eparhiei de Cluj-Gherla, în prezenţa unui mare număr de preoţi, persoane consacrate şi credincioşi.În calitate de gazdă, episcopul de Cluj-Gherla, PS Florentin Crihălmeanu, a mulţumit înalţilor prelaţi pentru vizita lor. El i-a rugat să transmită Sfântului Părinte, Papa Francisc, „încredinţarea că Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, rămâne perseverentă pe drumul şi spre împlinirea vocaţiei pe care o are, aceea de punte de legătură între creştini, chiar dacă nu este recunoscută ca atare de toate confesiunile”.

Totodată, PS Florentin a încredinţat eminenţei sale, în rugăciune, dificultăţile încă existente, cu referire în mod particular la problema neretrocedării bisericii de la Mănăstirea Bixad, care a aparţinut, înainte de anul 1948, Ordinului „Sfântului Vasile cel Mare”. „Totuşi – a completat Preasfinţia Sa –, îi mulţumim lui Dumnezeu, pentru că Biserica noastră este respectată, se poate spune că în multe biserici s-a reintrat în drepturi, de aceea, considerăm că este un har faptul că putem să ne desfăşurăm pastoraţia în locaşuri de cult, în şcoli, în mănăstiri”.

În acest cadru de rugăciune, cardinalul prefect al CPUC, a adresat un mesaj credincioşilor greco-catolici clujeni. El i-a mulțumit mai întâi Preasfinţiei Sale Florentin pentru buna colaborare pe care o au, în condițiile în care şi el este membru în Consiliul CPUC, şi, în acelaşi timp, pentru munca pe care o desfăşoară în cadrul Comisiei Internaţionale Mixte pentru Dialogul teologic între Biserica Catolică şi Biserica Ortodoxă, din care face parte.

„Pentru mine este o mare bucurie să pot vizita Biserica Greco-Catolică din România – a spus Eminenţa Sa –, ştim prea bine că este o Biserică în care s-a suferit mult, o Biserică în care există mulţi martiri şi care a demonstrat o mare fidelitate faţă de Hristos, de Biserică şi de urmaşul lui Petru, Papa. Ştiu bine că Papa Francisc cunoaşte şi iubeşte mult această Biserică, deja în calitate de Arhiepiscop de Buenos Aires era responsabil cu toate Bisericile Catolice Orientale.

Cu două săptămâni în urmă, am avut Adunarea Plenară a tuturor Bisericilor Catolice Orientale, la Roma. Toţi Patriarhii şi Arhiepiscopii Majori erau prezenţi şi am trăit, cu această ocazie, întreaga bogăţie pe care ne-a oferă Bisericile Catolice Orientale. Eu ştiu, şi Excelenţa Sa Florentin a menţionat astăzi, că Biserica Greco-Catolică din România mai este şi astăzi în suferinţă, un alt fel de suferinţă, dar tot suferinţă. Eu vreau să port aceste suferinţe în inima şi în rugăciunea mea.

Dragi fraţi şi surori, ne aflăm la începutul timpului Adventului, în Postul Crăciunului în care aşteptăm venirea lui Dumnezeu în lumea noastră. În Adventul creştin, pe primul loc se află lucrarea lui Dumnezeu pentru care ne pregătim intens. Primul răspuns la sosirea lui Dumnezeu este rugăciunea noastră, prin care exprimăm absoluta noastră dependenţă de lucrarea lui Dumnezeu. În rugăciune, ştim că suntem nişte cerşetori care stau în faţa lui Dumnezeu cu mâinile goale. Sfântul Nicolae, pe care astăzi îl sărbătorim, a fost un minunat mărturisitor al Evangheliei, el ne indică în ce constă Adventul creştin.

Sfântul Nicolae este venerat şi iubit în numeroase comunităţi creştine şi de aceea este considerat un sfânt ecumenic. El ne arată că şi în ecumenism trebuie dat întâietate primatului lui Dumnezeu. Nu este o întâmplare faptul că Isus, nu porunceşte ucenicilor Săi să realizeze unitatea, nici nu o pretinde de la ei, ci se roagă pentru ea: „ca toţi să fie una” (Io 17,21). Această constatare are o importanţă fundamentală pentru responsabilitatea noastră ecumenică şi astăzi. Aşa după cum ecumenismul n-ar fi fost posibil dacă n-ar fi fost generat de o mare mişcare de rugăciune, în aceeaşi măsură rugăciunea pentru unitatea creştinilor este şi rămâne semnul distinctiv fundamental al oricărui efort ecumenic.

Conciliul Vatican II a numit rugăciunea “sufletul tuturor mişcărilor ecumenice”. Prin rugăciunea pentru unitate ne exprimăm într-adevăr convingerea de credinţă conform căreia, unitatea nu poate fi realizată doar prin eforturile noastre omeneşti. Noi nu putem să înfăptuim singuri unitatea, nici nu putem să stabilim modul şi nici timpul în care ea se va împlini, ci putem doar să o primim în dar.

În acest sens fundamental, efortul ecumenic pentru unitatea creştinilor este o sarcină pentru timpul de Advent. Timpul Adventului ne face din nou conştienţi că în centrul credinţei creştine se află Dumnezeul cel viu şi că tot restul este o consecinţă a acestui fapt. Dumnezeului celui viu ne adresăm în Liturgia Vecerniei şi Îl invocăm, ca să vină cu darurile Sale de Advent, care sunt Pacea şi Unitatea. Vă doresc tuturor un bun, rodnic, timp de Advent şi o sărbătoare plină de bucurie a Naşterii Domnului”.

PS Florentin Crihălmeanu i-a oferit cardinaului, ca semn al preţuirii şi prieteniei, Diploma Jubiliară la împlinirea a 160 de ani de la întemeierea Eparhiei de Gherla şi Crucea “Sf. Iosif” (realizată după modelul crucii care a fost dată primilor canonici ai Eparhiei de Gherla, în 1857). De asemenea, a mai dăruit distinsului oaspete un album al municipiului Cluj-Napoca şi o icoană a Preasfintei Fecioare Maria, mijlocitoarea tuturor darurilor pentru noi, oamenii.

Cardinalul Kurt Koch a vizitat, între 3-7 decembrie, pentru prima dată România. El a adus, de-a lungul acestui pelerinaj, mesajul păcii şi unităţii creştine, în calitate de Preşedinte al CPUC şi de reprezentant al Sfântului Părinte, Papa Francisc, Capul văzut al Bisericii atolice. De-a lungul acestei vizite s-a întâlnit, la sediul Patriarhiei din Bucureşti, cu PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a urmat întâlnirea cu preşedintele Traian Băsescu. După Bucureşti, el s-a oprit la Blaj, unde s-a întâlnit cu Eminența Sa, Preafericitul cardinalul Lucian Mureșan, Întâistătătorul Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, iar, înainte de ultimul popas la Cluj, i-a mai vizitat pe IPS Irineu Bistriţeanul, Arhiepiscopul ortodox al Albei Iulia şi apoi pe IPS György Jakubinyi, Arhiepiscop romano-catolic de Alba Iulia. La Cluj-Napoca este programată şi o întâlnire cu IPS Andrei Andreicuţ, Mitropolitul ortodox al Clujului.

Related posts

Leave a Comment