Când se plagiază o lucrare de doctorat, nu este un singur vinovat!

De Radu Zlati, deputat PNL

Când autorul unei lucrări de doctorat plagiază, este vinovat, în egală măsură, ?i coordonatorul lucrării de doctorat. Coordonatorul lucrării este onorat de către societatea academică cu sarcina de a îndruma pas cu pas, de a modela, de a cre?te poten?ialul ?tiin?ific ?i creativ al candidatului la titlul de doctor. Prestigiul coordonatorului lucrării de doctorat, acordul său pe textul lucrării prezentate de către candidat, garantează în fa?a comisiei de evaluare a lucrării că aceasta satisface normele universal acceptate privitoare la originalitate, rigoare academică, scrupulozitate analitică ?i viziune sistemică. Nu în ultimul rând, coordonatorul lucrării de doctorat este remunerat pentru activitatea desfă?urată cu, se presupune, bună-credin?ă.Ce se întâmplă când o lucrare este plagiată? Uneori în mod grosolan, cap-coadă? Fie coordonatorului lucrării i-a scăpat furtul intelectual (caz în care acesta nu ?i-a îndeplinit îndatoririle, din lipsa pregătirii ?tiin?ifice sau din neglijen?ă crasă), fie acest furt a fost realizat cu deplina ?tiin?ă a coordonatorului (care poate a depistat plagiatul, dar nu l-a corectat, descurajând autorul să practice pe mai departe furtul intelectual sau poate chiar a încurajat el însu?i această practică, din varii motive). În ambele cazuri, consider că cel care ?i-a îndeplinit în mod defectuos sarcina coordonării unei lucrări de doctorat care a fost realizată prin uzul plagiatului ar trebui să sufere sanc?iuni din partea comunită?ii academice, sanc?iuni stipulate clar în lege ?i stabilite de către un for din afara sistemului universitar – pentru a nu lăsa loc pentru exercitarea de presiuni pornite din subiectivitate sau diferite interese, personale sau de grup, din chiar lumea universitară.

Scandalul politicienilor vinova?i sau presupus vinova?i pentru faptul că ?i-ar fi plagiat lucrările de doctorat a ocupat zile în ?ir prima pagină a ziarelor, minutele din vârf de audien?ă în emisiunile televiziunilor de ?tiri, etc. Dar nu am abordat în mod suficient problema, la fel de dureroasă, a universitarilor care au tolerat, încurajat sau chiar creat acest cancer al lumii intelectuale române?ti: plagiatul unei lucrări cu caracter ?tiin?ific. Ordonan?a 4/2016, la ini?iativa fostului ministru al Educa?iei Na?ionale, nu spunea nimic despre coordonatorii lucrărilor de doctorat plagiate, iar forma adoptată de către Senat a legii de aprobare a Ordonan?ei 4 este, din acest punct de vedere, inacceptabilă. Întrebarea mea este: Domnule Ministru Mircea Dumitru, ave?i de gând să face?i ceva concret pentru însănăto?irea mediului universitar, mai ales în privin?a combaterii practicii, se pare institu?ionalizate, de a folosi plagiatul ca metodă de redactare a lucrărilor de doctorat?

Related posts

Leave a Comment