Aeroportul Cluj face angajări – VEZI posturile vacante

Aeroportul Internațional “Avram Iancu” din Cluj organizează concursuri pentru ocuparea a două posturi vacante.

Astfel, în data de 18.08.2023, ora 10:00, va avea loc selecţia pentru ocuparea postului Referent de specialitate – Serviciul Financiar: 1 post pe perioadă nedeterminată.
Condiţii necesare:
• Studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență;
• Experiență în domeniul economic de minimum 4 ani;
• Cunoştinţe de limba engleză;
• Cunoştinţe Microsoft Office (Word, Excel);
• Cunoștințe aprofundate în domeniul activității economico-financiare, legislației financiar contabile și fiscale;
• Capacitate de analiză şi sinteză, disponibilitate la sarcinile de serviciu şi dorinţă de perfecţionare;
• Rigurozitate, atenţie la detalii şi mod de lucru organizat;
• Rezistență la stres;
• Fără cazier;
• Abilităţi de comunicare, inițiativă, cooperare şi lucru în echipă;
• Seriozitate şi profesionalism.
Avantaj:
• Deținere certificare membru Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, master;
• Experiență privind utilizarea programului de gestiune și contabilitate WinMentor;
• Experiență pe un post similar într-o regie autonomă/societate comercială;
• Experiență în elaborarea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile;
• Experiență în domeniul aeroportuar;
• Nivel avansat limba engleză.
Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
• Cerere pentru înscrierea la selecție;
• Curriculum Vitae;
• Copie C.I.;
• Declarație pe propria răspundere în care trebuie să fie menționat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
Probele de selecţie:
Selecţia pentru ocuparea postului constă în următoarele etape:
– Selecţia dosarelor de înscriere;
– Probă scrisă – 2 ore;
– Interviul.
Fiecare probă este eliminatorie.
Data limită de înscriere:
Dosarele de înscriere la selecţie se pot depune la Secretariatul Aeroportului, până în data
de 17.08.2023, ora 14:00 sau se pot transmite la adresa de e-mail: office@airportcluj.ro.
Informaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, telefon 0264 / 307 500, int. 240 (Biroul Resurse Umane, Arhivare), e-mail: resurseumane@airportcluj.ro.

De asemenea, se organizează în data de 21.08.2023, ora 10:00, selecţie pentru ocuparea următorului post vacant de Electrician de întreținere și reparații.
Condiţii necesare:
• Absolvenţi de licee cu profil energetic, electrotehnic, având specializarea de lucrător calificat electrician;
• Permis de conducere categoria B;
• Apt pentru lucru la înălţime;
• Apt efort fizic şi psihic;
• Experiență minim 3 ani;
• Abilităţi de lucru în echipă;
• Seriozitate şi profesionalism.
Avantaje :
• Autorizație de electrician cat. I emisă de ANRE
Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
• Cerere pentru înscrierea la selecție;
• Curriculum Vitae;
• Copie C.I.;
• Declarație pe propria răspundere în care trebuie să fie menționat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
Probele de selecţie:
Selecţia pentru ocuparea postului constă în următoarele etape:
– selecţia dosarelor de înscriere;
– proba scrisă;
– interviul.
Fiecare probă este eliminatorie.
Data limită de înscriere:
Dosarele de înscriere la selecţie se pot depune la Secretariatul Aeroportului sau pot fi transmise la adresa de e-mail: office@airportcluj.ro, până în data de 18.08.2023, ora 14:00.

Aeroportul din Cluj a anunțat trecerea la un sistem de aterizare a avioanelor în cazuri de ceață densă

Pasagerii Aeroportului ”Avram Iancu” Cluj vor beneficia de 2 fotolii de masaj în terminalul plecări

Related posts

Leave a Comment