#10Mai: Adevărata Zi Naţională

România a ieşit de aproape trei decenii din comunism, dar încă nu a reuşit să îşi recupere pe deplin simbolurile. Au fost făcuţi unii paşi timizi. Coroana revine pe capul acvilei de pe stema României, iar 10 Mai a fost recunoscută oficial drept sărbătoare naţională. De asemenea, există un consens între toate forţele politice cu privire la necesitatea recunoaşterii Casei Regale a României ca persoană juridică de drept public, asemenea Parlamentului, Guvernului, Academiei Române sau Bisericilor. Însă toate acestea nu sunt decât jumătăţi de soluţii, care reprezintă doar un început spre starea de normalitate.

Este limpede că locul Coroanei de Oţel, ca simbol al suveranităţii României, este pe capul acvilei, însă cea mai bună soluţie ar fi fost revenirea la vechea stemă, care cuprinde şi deviza Nihil Sine Deo. Este o deviză asumată de împăratul Constantin cel Mare şi preluată apoi şi de Regii României.

 

Este foarte bine că 10 Mai a fost declarată sărbătoare naţională, însă ar fi bine ca această zi să fie declarată drept Ziua Naţională a României. Ştim cu toţii tripla semnificaţie a acestei sărbători: în 10 Mai 1866 a fost întemeiată Dinastia Regală a României, în 10 Mai 1877 a fost proclamată independenţa României, iar din 10 Mai 1881 România a devenit Regat. Mai mult, din 1905, 10 Mai a devenit şi Ziua Naţională a Aromânilor, nobila ramură sud-dunăreană a poporului român. De aceea, sărbătoarea regală este sărbătoarea tuturor românilor, într-o măsură mai mare decât 1 Decembrie. Şi aceasta o spune un ardelean care are o preţuire neţărmuită pentru corifeii Marii Uniri: Regele Ferdinand I, Regina Maria, Iuliu Maniu, Iuliu Hossu, I.C. Brătianu şi ceilalţi eroi. 1 Decembrie este tot o sărbătoare regală, sărbătoarea României Mari, dar 10 Mai este sărbătoare şi pentru românii care au rămas, chiar şi atunci, dincolo de graniţele româneşti. Este o zi importantă şi pentru românii din Maramureşul voievodal, de dincolo de Tisa, pentru cei din Banatul sârbesc, pentru cei de dincolo de Nistru, pentru cei de pe Valea Timocului, pentru aromâni, meglenoromâni, istroromâni sau pentru românii din Diaspora. Şi în perioada comunistă, românii din Exil au serbat Ziua Naţională pe 10 Mai.

 

O eventuală soluţie de compromis ar fi ca România să aibă două zile naţionale, precum Polonia. Ungaria are trei zile naţionale, de aceea nu ar fi nici o supărare dacă românii ar serba şi pe 10 Mai, şi pe 1 Decembrie.

 

În fine, şi ”instituţionalizarea” Casei Regale a României este tot un pas făcut pe jumătate. Normalitatea ar fi reprezentată de restaurarea monarhiei, care se va petrece cât de curând, sau, cel puţin, aşa sper din tot sufletul. Însă este de salutat mica reparaţie care urmează să fie făcută de Parlament. Şi după restaurarea monarhiei, Casa Regală va fi tot o instituţie fundamentală a statului român, cu personalitate juridică, angajaţi, sediu, cont bancar şi toate atributele unei entităţi care funcţionează impecabil în folosul românilor.

 

Toate aceste reparaţii istorice sunt rodul muncii membrilor Familiei Regale a României, cărora le suntem datori cu o loialitate de neclintit. Lor şi tuturor românilor vreau să le urez ”La mulţi ani!”.

 

Trăiască Regele!

 

Citiţi acest material tipărit în Timpul Regal

Related posts

Leave a Comment