UBB pregătește informaticieni pentru companii de renume

Specializarea informatică, cu predare în limba germană, realizată la UBB a fost autorizată de ARACIS cu un număr de 75 de locuri. În concordanţă cu cererea mare de informaticieni, existentă atât la nivel local cât şi la nivel naţional, UBB va organiza acest program, prin intermediul căruia, tinerii informaticieni, vorbitori de limba germană, vor avea posibilitatea de a efectua stagii de practică și internship-uri la firmele partenere, cu posibilitate de angajare după terminarea studiilor.
Acest program de studiu, din cadrul Facultății de Matematică și Informatică, Universitatea Babeș-Bolyai, cuprinde cunoştinţe teoretice şi practice necesare unei pregătiri profesionale de calitate din domeniile: Fundamentele informaticii (Fundamentele programării, Structuri de date şi algoritmi, Metode avansate de programare, Programare logică şi funcţională, Teoria Grafelor, Limbaje formale şi compilatoare) Software Engineering (Ingineria sistemelor soft, Proiecte individuale şi colective, Verificarea şi validarea sistemelor software, Medii de proiectare şi programare), Baze de date şi gestiunea informaţiilor, Inteligenţă artificială şi roboţi, Programare Web, Aplicaţii multi-media.

Unul dintre avantajele acestui program este faptul că programa de studiu este sincronizată, din punct de vedere al conţinutului, cu cele similare ale universităţilor din Germania cu respectarea tuturor standardelor de calitate.

Programul se adresează absolvenților de liceu cu diplomă de bacalaureat, cunoscători ai limbii germane și în cadrul lui vor preda cadre didactice din UBB vorbitoare de limba germană, precum și specialiști în informatică din Germania.

Related posts

Leave a Comment