Scrisoare pastorală la Sărbătoarea Nașterii Domnului 2022 a Cardinalului Lucian Mureșan

Onoratului cler împreună slujitor, cuvioșilor călugări și călugărițe,  iubiților credincioși greco-catolici și tuturor creștinilor iubitori de Dumnezeu Iubiți credincioși, Praznicul Nașterii Domnului, Sărbătoarea venirii lui Dumnezeu între noi ne trezește în suflete o adâncă recunoștință și ne îndeamnă să exclamăm împreună cu îngerii: „Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Lc. 2, 14). Plecăm, în chip spiritual, alături de păstori, genunchii inimilor noastre în fața „Pruncului culcat în iesle” și dăm mărire lui Dumnezeu Tatăl „care atât de mult a iubit lumea, încât…

Read More

Pastorala IPS Andrei Andreicuț, mitropolitul ortodox al Clujului – „Domnul Iisus Hristos-emigrant”

„Iată îngerul Domnului se arătă în vis lui Iosif, zicând: Scoală-te, ia Pruncul și pe mama Lui și fugi în Egipt și stai acolo până ce-ți voi spune, fiindcă Irod are să caute Pruncul ca să-L ucidă” (Matei 2,13)                                     Iubiţi fraţi şi surori, Domnul Iisus Hristos S-a născut pe la anul șapte sute cincizeci de la întemeierea Romei, an care devine după calculele Sfântului Dionisie Exigul anul întâi al erei creștine. Cezarul…

Read More

Pastorala PS Florentin Crihălmeanu: Sărbătoarea vieții

SCRISOAREA PASTORALĂ a PS Florentin CRIHĂLMEANU, Episcopul Eparhiei greco-catolice de Cluj-Gherla, la mărita Sărbătoare a Învierii din morți a Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos Florentin, prin harul şi mila Atotputernicului Dumnezeu, prin grația Sfântului Scaun Apostolic al Romei, Episcop de Cluj-Gherla, onoratului cler împreună slujitor, cuvioaselor persoane consacrate şi iubiților credincioși greco-catolici, precum şi tuturor credincioșilor creștini, arhierească binecuvântare şi creștineasca salutare: «HRISTOS A ÎNVIAT!» „Fraților, să-I aducem mulțumire Domnului, Cel care ne-a dat biruința prin Domnul nostru Isus Hristos!” (cf. 1Cor 15,57). Iubiți credincioși, Sărbătoarea Învierii…

Read More

IPS Andrei Andreicuț: În fiecare casă de creștin să existe Sfânta Scriptură și zilnic să citim măcar un capitol

ÎPS Andrei Andreicuț, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului a transmis mesajul său de Crăciun. Vă invităm să citiți mai jos scrisoarea sa pastroală: Iubiţi fraţi şi surori, Când magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, la cumpăna dintre ere, şi întrebau insistent unde este „regele Iudeilor, Cel ce S-a născut!” (Matei 2, 2), cărturarii poporului au găsit răspunsul în Sfintele Scripturi: „În Betleemul Iudeii, că aşa este scris de proorocul: «Şi tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nu eşti nicidecum cel mai mic între căpeteniile lui Iuda,…

Read More

Visele lui Iosif: Scrisoarea Pastorală de Crăciun a PS Florentin Crihălmeanu

”Atâta timp cât vom fi în stare să visăm, vom menține tinerețea spirituală a sufletului nostru”, afirmă Papa Francisc. Scrisoare pastorală a episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, PS Florentin Crihălmeanu, este, în acest an, despre visele Sfântului Iosif. Iată conținutul acestei scrisori: Florentin, din harul și mila Atotputernicului Dumnezeu, prin grația Sfântului Scaun Apostolic al Romei, Episcop al Eparhiei de Cluj-Gherla, a românilor, onoratului cler împreună-slujitor, cuvioaselor persoane consacrate mult rugătoare, iubiților creștini greco-catolici și tuturor credincioșilor creștini, de Dumnezeu iubitori, frățești urări de sărbătoare și arhierească binecuvântare! „Prin aceasta s-a arătat…

Read More

FIȚI MILOSTIVI PRECUM TATĂL

SCRISOAREA PASTORALĂa PS Florentin CRIHĂLMEANU,Episcopul Eparhiei greco-catolice de Cluj-Gherla,la mărita Sărbătoare a Învierii din morți aDomnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus HristosFlorentin, prin harul și mila Atotputernicului Dumnezeu, prin grația Sfântului Scaun Apostolic al Romei, Episcop de Cluj-Gherla, onoratului cler împreună slujitor, cuvioaselor persoane consacrate și iubiților credincioși greco-catolici împreună rugători, precum și tuturor credincioșilor creștini, arhierească binecuvântare și creștineasca salutare: «HRISTOS A ÎNVIAT!»«Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care după mare mila Sa, ne-a renăscut la o speranță vie, prin Învierea lui Isus Hristos din morți.» (cf. 1Pt 1,3)

Read More

Cel ce vrea să se mântuiască, cu întrebarea să călătorească

Pastorala de Paști a IPS Andrei Andreicuț, mitropolitul ortodox al ClujuluiIubiţi credincioşi, La Crăciun stăruiam asupra responsabilității pe care o avem față de educarea tinerilor. Acum, la Paști, voi sublinia faptul că avem o mare îndatorire de a-i cinsti pe bătrânii noștri bunici și părinți și a le asculta povețele. Lucrul acesta trebuie să-l facem din iubire, nemaipomenind de faptul că ni-l cere Dumnezeu: Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământ (Ieşire 20, 12).

Read More