Investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență în cadrul OVINE-SALAJ S.R.L.

Societatea OVINE-SALAJ S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul “Achiziția de echipamente in cadrul OVINE-SALAJ S.R.L, cu scopul consolidării poziției pe piață”, în cadrul Axei prioritare 4: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Acţiunea 4.1.1 BIS – Investiţii în retehnologizare în domeniul alimentar a Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este de 2,553,942.98 lei din care finanţarea nerambursabilă este reprezentată de suma de 1,469,597.48 lei. Obiectivul principal al…

Read More