Studenţii basarabeni cere transparenţă ministrului educaţiei, cercetării şi inovării


Liga Studenţilor Basarabeni din Româniaa făcut un demers pe adresa ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, Ecaterina Andornescu prin care îi cere publicarea listelor cu candidaţii respinşi la admiterea în instituţiile de învăţământ din România şi expunerea detaliată a modului în care s-a realizat selecţia candidaţilor – modelul sau mecanismul utilizat.Liga Studenţilor Basarabeni din România(LSBR) este o asociaţie constituită la nivel naţional din nouă preşedinţi de asociaţii ale studenţilor români basarabeni din nouă oraşe din România şi are ca obiectiv principal imprimarea unei abordări bazate pe solidaritate şi unitate în acţiuni ale studenţilor basarabeni implicaţi în mediul asociativ şi civic. De asemenea, aceasta îşi propune să creeze un cadru favorabil unei colaborări mai strânse dintre asociaţiile locale care împart aceleaşi principii de funcţionare şi să promoveze o abordare bazată pe solidaritate şi unitate în acţiuni ale studenţilor basarabeni implicaţi în mediul asociativ şi civic din România. Specificul acesteia este că ea a fost creată din oameni şi respectiv, din echipe, care s-au remarcat de-a lungul timpului prin activităţi capabile să stimuleze sentimentul de apartenenţă la spaţiul cultural românesc, precum şi să promoveze valorile democraţiei europene. Ţinem să menţionăm că LSBR şi-a stabilit printre cele dintâi priorităţi consolidarea unui dialog constructiv şi transparent dintre instituţiile statului român şi mediul asociativ de tineret al românilor basarabeni.
În această calitate, dar şi în conformitate cu legea învăţământului numărul 84/1995 cu modificările şi completările ulterioare, legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, dar şi a metodologiei de şcolarizare a cetăţenilor de origine etnică română din Republica Moldova, Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina şi Ungaria şi a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate în învăţământul de stat din România, în anul scolar / universitar 2009 – 2010, solicităm Ministerului Educaţiei Cercetării şi Inovării să facă publice următoarele informaţii:
– publicarea listelor cu candidaţii respinşi, care să conţină inclusiv media de admitere a acestora şi facultatea solicitată;
– expunerea detaliată a modului în care s-a realizat selecţia candidaţilor – modelul sau mecanismul utilizat.
În aceeaşi ordine de idei, dar şi ca urmare a sesizărilor parvenite pe adresele asociaţiilor studenţilor basarabeni, solicităm ca bursele rămase neocupate să fie acordate (în funcţie de media de admitere) tinerilor etnici români din Rep. Moldova care îşi vor depune dosarul direct la sediul unităţilor de învăţământ din România în sesiunea de admitere organizată în luna septembrie.
De asemenea, ţinem să vă aducem la cunoştinţă că reprezentanţii LSBR au fost înştiinţaţi de către mai mulţi studenţi ne-admişi la studii, că la facultăţile solicitate de aceştia, au intrat studenţi cu o medie generală conform cu domeniul solicitat mai mică decât a lor, la fel cum, în cadrul aceleeaşi facultăţi, studenţi cu media generală mai mică vor beneficia de bursă în locul celor cu media mai mare.
Avem convingerea că, prin deschiderea şi disponibilitatea Domniei Voastre faţă de aspiraţiile şi problemele etnicilor români din Rep. Moldova, dar şi din celelalte împrejurimi ale statului Român, prezentul demers va avea un deznodământ favorabil. În acest sens, vă asigurăm de întreaga noastră deschidere şi dorinţă de colaborare.


Data
24.08.2009
[i]Semnatari:[/i]
Membrii Fondatori ai Ligii Studenţilor Basarabeni din România:
Tudor Cojocaru, preşedinte LSB Bucureşti şi preşedinte LSB România
Petru Ciolpan, preşedinte GIRB Suceava
Anatol Cojocari, preşedinte ASEB Oradea
Nicolae Leva, preşedinte GIB Cluj
Svetlana Popescu, preşedinte LSB Galaţi
Octavian Apostol, preşedinte OSBB Braşov
Iulian Munteanu, preşedinte OSB Constanţa
Svetlana Ursu, preşedinte LSB Timişoara (GI)
Ludmila Motroi, preşedinte ASEB Craiova
Tudor Cojocaru, Liga Studenţilor Basarabeni din Bucureşti, Preşedinte
Liga Studenţilor Basarabeni din România, Preşedinte

Related posts

Leave a Comment