Senatul a aprobat prelungirea perioadei de acordare de facilităţi privitoare la şomaj tehnic


Senatul a aprobat, miercuri, OUG 4/2010 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială pentru anul 2010, care prelungeşte perioada de acordare a unor facilităţi privitoare la şomajul tehnic.Decizia a fost luată cu 56 de voturi “pentru”, 2 “împotrivă” şi o abţinere.

Proiectul de lege prelungeşte, pentru perioada februarie – 31 decembrie 2010, facilităţile acordate angajatorilor conform OUG 28/ 2009, privitoare la şomajul tehnic. Facilităţile constau în scutirea angajatorilor aflaţi în situaţia de întrerupere temporară, totală sau parţială, inclusiv de reducere temporară a activităţii, de plata contribuţiilor de asigurări sociale, printre care contribuţia de asigurări sociale, cea pentru asigurări de şomaj, contribuţia de asigurări pentru accidentele de muncă şi boli profesionale.
Conform proiectului de lege, de aceleaşi scutiri beneficiază şi salariaţii acestor angajatori care au contractul de muncă suspendat.
De asemenea, pe aceeaşi perioadă de 90 de zile, salariaţii beneficiază de o indemnizaţie neimpozabilă, în valoare de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, perioadă care constituie stagiu de cotizare fără plata contribuţiei.
Proiectul de lege a primit raport favorabil din partea Comisiei de muncă cu unanimitate de voturi.
Senatul a fost primă Cameră sesizată, decizia urmând a fi luată de Camera Deputaţilor.
Potrivit expunerii de motive ale Guvernului, ordonanţa de urgenţă a fost adoptată “ţinând seama de efectele pozitive pe care această măsură le-a avut asupra companiilor care au fost forţate să îşi întrerupă temporar activitatea, de influenţă benefică asupra ratei şomajului în anul 2009, precum şi de solicitările partenerilor sociali, pentru a da un semnal pozitiv angajatorilor de a opta pentru menţinerea forţei de muncă în condiţiile în care efectele crizei economice sunt estimate a se prelungi şi de a evita pierderea lucrătorilor calificaţi în anumite domenii cu potenţial de dezvoltare/expansiune după reluarea creşterii economice, întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii extraordinare, ce nu suferă amânare”.

Related posts

Leave a Comment