VIDEO România a obţinut premiul “Danubius Young Scientist Award 2014”, care a fost acordat unui cercetător de la USAMV Cluj-Napoca

Premiul “Danubius Young Scientist Award 2014” pentru România a fost câştigat de asistent Dr. Dan Vodnar, cadru didactic şi cercetător în cadrul Universităţii de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, pentru rezultatele prestigioase obţinute în activitatea sa de cercetare ştiinţifică.
Premiul “Danubius Award” a fost creat în 2011 de către Ministerul Federal Austriac pentru Ştiinţă şi Cercetare (BMWF), în colaborare cu Institutul regiunii danubiene şi a Europei Centrale, cu intenţia de a premia personalităţi cu rezultate ştiinţifice remarcabile din zona danubiană. În completare, începând cu acest an, a fost creat şi premiul “Danubius Young Scientist Award”, care va fi acordat unui număr de 14 tineri cercetători – unul din fiecare țară care este parte a Strategiei UE pentru regiunea Dunării (Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Germania, Ungaria, Moldova, Muntenegru, Serbia, Republica Slovacă, Slovenia, România și Ucraina). Acest premiu urmărește să încurajeze tinerii cercetători în a se angaja în domeniul cercetării problematicii legată în mod specific de Dunăre, precum și pentru a stimula comunitatea științifică din regiunea Dunării. Aplicaţiile sunt evaluate de un juriu internațional de experți.

Pentru acest an, premiile “Danubius Young Scientist Award”, în valoare de 1.200 Euro fiecare, vor fi înmânate câştigătorilor în cadrul unui eveniment festiv care va avea loc la Viena, în data de 25 iunie 2014.

Related posts

Leave a Comment