Procedură propusă: Magazinele online pot beneficia de 10 milioane euro pentru firme

Firmele românești de comerț și servicii vor putea obține noi ajutoare nerambursabile, în valoare totală de 50 de milioane de lei, prin viitorul Programul Comerț și Servicii, ediția 2022, prin care se finanțează inclusiv cheltuieli cu magazinele online și promovarea lor, potrivit unui proiect oficial de procedură de implementare.

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a scos, în dezbatere publică un proiect de procedură de implementare și grila de punctaj aferentă pentru ediția 2022 a Programului Comerț și Servicii.

Bugetul alocat schemei de minimis pe anul 2022 este de 50.000.000 lei. MAT estimează că din acești bani va finanța aproximativ 170 de beneficiari. Aceasta înseamnă că ajutorul de stat mediu ar urma să fie în jur de 60.000 de euro pe beneficiar.

Programul Comerț-Servicii 2022: condiții de eligibilitate

Conform propunerii de procedură, firmele ar trebui să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate pentru a intra în program, printre care:

  • să fie microîntreprinderi sau întreprinderi mici și mijlocii,
  • să fie înființate pînă la data de 31.12.2019 inclusiv,
  • să nu aibă datorii la buget,
  • să creeze cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și să mențină locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului;
  • vor fi excluse de la finanțarea Microindustrializare firmele aflate în situaţia în care acționarii sau asociații au / au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor Start-up Nation, sau în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin OUG 130/2020 (ajutoare COVID-19), sau în schema  HoReCa (OUG 224/2020).

Grila de punctaj propusă favorizează firmele cu angajați mulți, cu aport propriu mare la investiție, cu pondere mare a echipamentelor tehnologice în achiziții.

La punctaje egale va prevala:
– punctajul obţinut la criteriul aferent profitului net la 31.12.2021;
– punctajul obținut la criteriul aferent rezultatelor după fințare:
– numărul mediu de angajați la 31.12.2021;
– valoarea exactă a aportului propriu;
– data şi ora înscrierii în program.

Related posts

Leave a Comment