Peste 6 000 de elevi susțin evaluarea națională de clasa a VI-a în județul Cluj

6.059 elevi din clasele a VI-a, adică 4.402 elevi din mediul urban și 1.657 elevi din mediul rural, vor susține evaluările specifice, desfășurate potrivit Ordinului Ministerului Educației, nr.5.327/29.09.2021. Din totalul celor 6.059 elevi de clasa a VI-a, 3.131 elevi învață în unitățile din municipiul Cluj-Napoca. Miercuri, 25 mai 2022, elevii claselor a VI-a vor susține proba scrisă la Limbă și comunicare, iar joi, 26 mai 2022, se va desfășura proba scrisă la Matematică și Științe ale naturii. Elevilor care aparțin minorităţilor naţionale, ce au urmat cursurile în limba maternă, li se asigură testul care vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară Matematică şi Ştiinţe ale naturii, atât în limba în care au studiat, cât şi în limba română.

Probele scrise încep la ora 9:00. Pentru elevii claselor a VI-a, timpul alocat elaborării fiecărei lucrări scrise este de 60 de minute, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Toate sălile de clasă în care se vor susține probele scrise, din cadrul Evaluării Naţionale, la finalul clasei a VI-a, în anul şcolar 2021-2022, au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio.

Rezultatele obținute de către elevi la probele scrise, de la finalul clasei a VI-a, fac obiectul unei diagnoze de sistem. Aceste rezultate se comunică individual fiecărui elev și părinte, nu se consemnează în catalogul clasei și nu se afișează.  

Related posts

Leave a Comment