Pe durata stării de alertă, cărțile de identitate expirate rămân valabile

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Cluj, instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Județean, aduce în atenția cetățenilor județului Cluj faptul că actele de identitate al căror termen a expirat, rămân în continuare valabile pe întreaga perioadă a stării de alertă.

În consecință, actele de identitate al căror termen a expirat începând cu data de 1 martie 2020 sunt, în continuare, valabile, acestea putând fi utilizate de către cetățeni în relația cu instituțiile publice și persoanele juridice de drept privat, care au obligația de a le accepta.

Potrivit art. 4, alin (5) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, „valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizat conform legii se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări”.

 

Related posts

Leave a Comment