Învățământul universitar, ierarhizat oficial după calitate

Facultățile vor fi supuse unui proces de ierarhizare întocmită în funcție de calitatea programelor de studiu pe care le oferă, de gradul de inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii şi eficacitatea transferului de informaţii de la profesori la studenţi. Evaluarea va fi făcută pe o perioadă de trei luni de Angenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior(ARACIS).Până în 2011, absolvenții de liceu ar trebui să aibă o situație clară a ierahiei universităților din țară, însă apar probleme la capitolul finanțe, întrucât președintele ARACIS, Ioan Curtu, a spus că nu există bani alocați pentru întocmirea propriu-zisă a acestor ierarhii. De asemenea, există probleme și la stabilirea criteriilor pe baza cărora se va face evaluarea.
Potrivit publicației Gândul, în 2009 a mai fost făcut un studiu care a analizat programele de predare în școli și relevanța acestora pe piața muncii. Proiectul, în valoare de 400.000 de euro, a fost efectuat în perioada ianuarie-octombrie 2009, iar finanțatorul este programul Phare. Rezultatele studiului au scos în evidență că în România există probleme în ceea ce privește diferențe ale numărului de studenți de la un domeniu la altul sau profesori care predau fără a avea o pregătire de specialitate.
Cât privește aplicarea teoriei în activitatea practică, Mihai Păunescu a afirmat că “Există o percepţie stereotipă a angajatorilor faţă de universităţi că acestea sunt conservatoare şi închise şi puţin interesate să se adapteze pieţei muncii. Pe de altă parte universităţile consideră că piaţa muncii nu e suficient de dezvoltată pentru nivelul de competenţă pe care ele îl produc. Universităţile sunt în continuare axate pe conţinuturi teoretice. Angajatorii solicită competenţe aplicate, practice, mai puţină teorie şi mai puţine concepte, mai puţine abordări de tip reproductiv al cunoaşterii. Au cerut să se introducă în curriculă mai multe exerciţii practice: de pildă în cazul dreptului să se renunţe la studiul foarte amănunţit al legilor şi manualelor şi să studieze cazuri practice, concrete. Să meargă mai mult pe cazuistică şi mai puţin pe teorie”. Dar profesorii se apără și spun că nu se poate efectua o schimbare peste noapte a programei școlare și că studenții ar trebui să se implice mai mult și ei în activitățile practice.

Related posts

Leave a Comment