Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei își redeschide Lapidariul Roman

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei (MNIT) anunță că, de duminică, 9 iunie, expoziția permanentă „Lapidariul roman” este deschisă pentru vizitare. Această colecție remarcabilă, care cuprinde artefacte de valoare pentru istoria Transilvaniei antice, oferă o incursiune captivantă în viața și cultura Daciei Romane. Vizitatorii vor putea explora monumente epigrafice și sculpturale.

Lapidariul roman conține piese reprezentative pentru istoria Transilvaniei antice. Ele provin în marea lor majoritate de pe teritoriul intracarpatic al provinciei Dacia. Acest patrimoniu s-a constituit cu piese din vechile colecții ale Muzeului Ardelean, ale Muzeului de Antichități, cărora li s-au adăugat de-a lungul timpului multe altele descoperite în cursul săpăturilor arheologice, donate ori achiziţionate din diverse localităţi transilvane.

„Monumentele expuse ilustrează prin text sau imagine toate aspectele vieţii locuitorilor Daciei Romane. Astfel, monumentele epigrafice şi sculpturale sunt surse importante pentru studiul structurilor etnice, sociale, economice, administrative, militare, dar şi pentru studiul vieţii religioase, domeniului funerar, manifestărilor artistice, chiar şi al vieţii cotidiene din fosta provincie a Imperiului Roman. Numeroase piese provin din arealul orașului actual Cluj-Napoca, oferind informații importante pentru reconstituirea istoriei locale. Printre acestea se numără și două altare votive care atestă rangul de „municipium” al orașului Napoca primit în timpul împăratului Hadrian (117-138 p.Chr.), respectiv rangul de „colonia” primit sub Marcus Aurelius (161-180 p.Chr.) sau Commodus (180-192 p.Chr.).” afirmă Irina Nemeti, curatorul expoziției „Lapidariul roman”.

Vizitatorii vor putea fi informați și despre rezultatele ultimelor cercetări arheologice din Parcul Ion Luca Caragiale din Cluj-Napoca. Aici a fost surprins, în cea mai bună stare de conservare, zidul nordic de incintă al orașului roman Napoca, suprapus ulterior de celelalte două ziduri de incintă ale Clujului. Trebuie subliniat că această descoperire contribuie substanțial la cunoașterea întinderii orașului roman, care acum are cunoscute trei dintre cele patru limite (cea de V – curtea Universității Tehnice, str. V. Fulicea, nr. 23; cea de S – str. Napoca, nr. 11-15, Teatrul Puck și cea de N, în poziția mai sus amintită). Descoperirile din Parcul Ion Luca Caragiale sunt în curs de cercetare, iar autoritățile locale au în plan punerea acestora în valoare, pentru publicul larg.

În ceea ce privește Lapidariul roman, piesele care compun colecția sunt inscripții, reliefuri ori statui confecționate din marmură, calcar sau diverse varietăți de piatră. Din punctul de vedere al funcționalității lor ele se clasifică în câteva categorii: monumente funerare, monumente votive, monumente publice, fragmente arhitectonice.

Copiile de ghips după monumente elenistice și romane, care decorează o parte a spațiului expozițional, nu au fost integrate niciodată în colecția Lapidariului roman. Acestea reprezintă bunuri culturale, care sunt obiecte moderne care reproduc în scop didactic monumente antice celebre. Ele fac parte dintr-o colecție mai amplă care conține și replici după monumente egiptene și medievale.

Reorganizarea spațiilor și amenajarea expoziției a început în luna aprilie, iar fondurile au fost asigurate de la Ministerul Culturii, în valoare de 600.000 lei, și din veniturile proprii ale MNIT, 150.000 lei. Echipa MNIT care a coordonat expoziția „Lapidariul roman” este formată din: Irina Nemeti (curator), Eugenia Beu-Dachin (muzeograf), Sabin Grapini (restaurator), Diana Bindea și Luminița Săsăran (conservatori), Dana Gheorghe Șerban (artist grafic), Török Károly (designer), Dávid Petruț (traduceri), Cristina Țopan, Florin Runcan, Daniela Popa și Alexandru Runcan (echipa tehnico-administrativă).

Related posts

Leave a Comment