Modificare de lege: Pot fi emise titluri de proprietate pentru terenurile de sub clădirile fostelor IAS-uri

Camera Deputaților a adoptat, în calitate de for decizional, proiectul de lege elaborat de UDMR, potrivit căruia proprietarii actuali ai construcțiilor edificate de către fostele întreprinderi agricole de stat, de fostele staţiuni de maşini agricole, de fostele cooperative meşteşugăreşti, pot solicita la comisia de fond funciar emiterea titlului de proprietate privind constituirea dreptului de proprietate pentru terenurile aferente acestor construcţii.

Acest demers necesită îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: solicitantul trebuie să facă dovada proprietății asupra construcțiilor, să înregistreze construcția în registrul agricol și să facă dovada plății impozitelor și taxelor aferente acesteia.

De asemenea, pe terenul aferent construcției nu poate fi reconstituit dreptul de proprietate în favoarea altei persoane.

După îndeplinirea acestor condiții, cererea trebuie să facă referire la o suprafață maximă de 2 hectare aferentă construcțiilor.

„În ciuda faptului că actuala lege privind fondul funciar a intrat în vigoare de mai bine de 30 de ani, este încă deficitară în gestionarea unor probleme punctuale, des întâlnite în practica judiciară, deoarece reglementarea terenurilor de sub clădirile aflate în proprietatea cooperativelor agricole de stat, fostelor stațiuni de mașini agricole, cooperativelor meștesugărești au fost omise din actul normativ.

Prin adoptarea acestui proiect legislativ am rezolvat această problemă, astfel încât proprietarii actuali ai construcțiilor sus menționate, pot începe procesul de a deveni proprietari asupra terenurilor aferente acestor construcţii, își pot continua activitățile, de a accesa fonduri nerambursabile și de a crea noi locuri de muncă”, a declarat deputatul UDMR, Szabó Ödön, inițiatorul propunerii legislative.

Related posts

Leave a Comment