Lucrări de asfaltare pe drumul Vlaha – Vălișoara

Una dintre cele mai frumoase zone din județul Cluj va putea fi descoperită de șoferi, pentru că autoritățile au început lucrările pentru asfaltarea drumului Vlaha – Vălișoara.

Lucrările de întreținere vizează două sectoare distincte din punct de vedere al stării drumului, respectiv al tipurilor de lucrări ce urmează a fi executate, mai exact cel cuprins între pozițiile kilometrice 9+400 și 14+900 și cel dintre km 14+900 și 16+570.

Operațiunile vor consta în refacerea terasamentelor deteriorate, tratarea burdușirilor și a tasărilor, completarea acostamentelor, realizarea fundației din blocaj de piatră brută, așternerea stratului de balast, reprofilarea drumului cu cilindrare cu și fără adaos de piatră, curățarea șanțurilor și a rigolelor, tăierea lăstărișului și a vegetației din zona drumului, înlocuirea și prelungirea de podețe, așternerea stratului de balast stabilizat. Lucrările vor fi finalizate prin  așternerea covorului asfaltic.

În această fază, lucrările se desfășoară pe ambele sectoare de drum și constau în refacerea sistemului rutier, tăierea acostamentelor, reprofilarea drumului, respectiv refacerea terasamentelor deteriorate prin săpătură și umplutură cu material. De asemenea, se execută și alte lucrări pregătitoare în vederea asigurării frontului de lucru.

Related posts

Leave a Comment