Începe ultima etapă pentru desemnarea directorilor de școli din județul Cluj

A început ultima etapă din procedura de desemnare a directorilor și directorilor adjuncți ai școlilor de stat din județul Cluj. În perioada 16 noiembrie – 2 decembrie 2021, Inspectoratul Școlar Județean Cluj organizează proba de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor  vacante de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, din județul Cluj

În vederea susținerii probei de interviu pentru cele 293 de funcții vacante de director/ director adjunct au fost înregistrate 328 de opțiuni exprimate de către candidații care au obținut minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă din cadrul concursului.

Comisia de organizare de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Cluj a întocmit graficul referitor desfăşurarea probei  de interviu pentru  fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat, din judeţul Cluj. Acest grafic este disponibil pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj.

Durata probei de interviu este de 60 de minute pentru fiecare candidat, structurată astfel:

  1. I_Susținerea prezentării candidatului și a strategiei de dezvoltare a unității de învățământ (maximum 25 minute);
  2. II- Pregătirea și prezentarea modalității de rezolvare a situației problemă (maximum 20 de minute);
  3. III_Rezolvarea sarcinii de lucru repartizată pentru evaluarea competențelor digitale (maximum 15 minute).

Sunt declarați admiși la proba de interviu candidații care obțin cel puțin 7 puncte, conform Anexei la Procedura nr.34362/25.10.2021, emisă de către Ministerul Educației.

Related posts

Leave a Comment